Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo phân tích thiết kế hệ thống, Đề tài : Quản lý cửa hàng văn phòng phẩm

Được đăng lên bởi tuan-tuan
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 4618 lần   |   Lượt tải: 27 lần
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
*******************

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

QUẢN LÝ HỆ THỐNG VĂN PHÒNG PHẨM
Nhóm sinh viên thực hiện:
NGUYỄN KHẮC TUẤN
NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH
LÊ THỊ PHƯƠNG
NGUYỄN THẾ TÚ
Giáo viên hướng dẫn:
Thầy NGUYỄN ĐỨC DƯ – Bộ môn CNPM

Hà Nội, tháng 11 - 2012

BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, ngành công nghệ thông tin phát triển rất mạnh mẽ. Các ứng dụng tin
học đã được triển khai rộng rãi. Trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước,
việc tin học hóa công tác quản lý là một nhu cầu cấp thiết đối với tất cả các ngành
nghề, lĩnh vực. Vì vậy, con người đã xây dựng thiết kế được những chương trình quản
lý áp dụng vào nhiều lĩnh vực, nó giúp cho công việc quản lý được nhanh hơn, hiệu
quả hơn và thuận lợi hơn nhiều, tiết kiệm được thời gian, xử lý khối lượng thông tin
lớn. Bên cạnh đó, ngày nay, tin học đã phát triển mạnh mẽ với sự ra đời của các hệ
quản trị cơ sở dữ liệu, của các ngôn ngữ lập trình đã làm cho việc thiết kế các phần
mềm quản lý trở nên dễ dàng hơn nhiều. Do đó, việc áp dụng những ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác quản lý đã trở nên quen thuộc và là một nhu cầu không
thể thiếu.
Hiện nay, có một số phần mềm quản lý được viết ra nhằm giúp cho nhà quản lý,
doanh nghiệp, cửa hàng thuận tiện hơn trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh
của mình.
Quản lý hệ thống văn phòng phẩm là một trong những chương trình như vậy.
Việc quản lý hệ thống bằng phương pháp thủ công trước kia (lưu trữ sổ sách, báo cáo
bằng giấy tờ viết tay) đang dần nảy sinh nhiều bất cập không phù hợp với hoàn cảnh
hiện tại. Với số lượng và chủng loại sản phẩm ngày càng đa dạng, phong phú thì công
việc bán hàng lúc này cần một phần mềm quản lý hơn bao giờ hết.
Với mục đích đó, nhóm chúng em đã tiến hành khảo sát và phân tích dữ liệu bước
đầu cho việc thiết kế một hệ thống thông tin hỗ trợ công việc quản lý của một hệ thống
văn phòng phẩm có quy mô trung bình.
Khảo sát hệ thống
Phân tích hệ thống
Thiết kế hệ thống
Trong quá trình thiết kế hoàn thành bài tập lớn, dù đã rất cố gắng nhưng không
thể tránh khỏi những sai sót, chúng em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và
các bạn để hệ thống được phát triển hoàn thiện hơn.
Nhóm sinh viên

Nhóm SV – Quản lý văn phòng phẩm Trang 2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................2
MỤC LỤC...................................
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
*******************
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN LÝ HỆ THỐNG VĂN PHÒNG PHẨM
Nhóm sinh viên thực hiện:
NGUYỄN KHẮC TUẤN
NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH
LÊ THỊ PHƯƠNG
NGUYỄN THẾ TÚ
Giáo viên hướng dẫn:
Thầy NGUYỄN ĐỨC DƯ – Bộ môn CNPM
Hà Nội, tháng 11 - 2012
Báo cáo phân tích thiết kế hệ thống, Đề tài : Quản lý cửa hàng văn phòng phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo phân tích thiết kế hệ thống, Đề tài : Quản lý cửa hàng văn phòng phẩm - Người đăng: tuan-tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Báo cáo phân tích thiết kế hệ thống, Đề tài : Quản lý cửa hàng văn phòng phẩm 9 10 758