Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo quảng lý khác hàng

Được đăng lên bởi Zota Mith
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 943 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời nói đầu
Sự phát triển của kinh tế như hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch ở
các nước đang phát triển như nước ta thì để thu hút khách du lịch thì một trong
những vấn đề quan trọng đó là phải có những dịch vụ và khoa học hiện đại thì ứng
dụng của ngành công nghệ thông tin đã giúp kinh tế nước ta ngày càng phát triển
mạnh hơn như trogn lĩnh vực khách sạn để có một phần mềm hiệu quả ít tốn lao
động thì con người đã thiết kế ra chương trình quản lý khách sạn, một chương
trình hết sức cần thiết cho việc quản lý hiện nay.
Mục tiêu
Dựa vào những kiến thức được học từ môn phân tích thiết kế hệ thống , thì bài
chương trình quản lý khách sạn bao gồm các mục đích sau:
•

Quản lý theo dõi khách hàng.

•

Kiểm tra và quản lý nhân viên.

•

Quản lý việc đăng ký thuê và trả phòng của khách.

•

Quản lý dịch vụ và việc đăng ký dịch vụ của khách.

•

Quản lý về việc thanh toán của khách hàng.

Phạm vi
Chương trình chỉ ở quy mô vừa và nhỏ còn nhiều điểm chưa hoàn toàn ….

I. Phân tích thiết kế hệ thống:
1.

Sơ đồ phân rã chức năng quản lý khách sạn:

II. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CHÍNH:
1. TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
Khi khách hàng đến đăng ký phòng thì phải cung cấp các thông tin như họ tên,
ngày sinh, quê quán, giói tính, điện thoại, ….Thông tin sẽ được lưu lại khi khi
khách hàng còn thuê phòng.
2. QUẢN LÝ PHÒNG Ở
Sẽ phân ra nhiều loại phòng khách nhau dành cho tùy đối tượng khách hàng.
Thông tin phòng gồm: Loại phòng, giá phòng,…
Trong quản lý phòng ở có chức năng kiểm tra thuê trả phòng của khách hàng bao
gồm các thông tin:Mã đang ký, tên khách hàng, ngày đến, phòng số, loại phòng,
….Ngoài ra nếu khi khách hàng trả phòng thì sẽ cập nhập phòng trả và ngày đi của
khách hàng.

3. QUẢN LÝ DỊCH VỤ
Trong thời gian khách hàng ở khách sạn muốn đăng ký sử dụng dịch vụ giải trí thư
giản thì khách hàng đăng ký cho nhân viên lưu vào cơ sở dữ liệu gồm: Mã dịch
vụ, tên dịch vụ, số lần sử dụng,giá dịch vụ.
4. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
Dựa vào số lượng khách đến khách sạn và sử dụng dịch vụ của khách mà ban quản
lý thu ngân lập hóa đơn thanh toán cho khách hàng gồm những thông tin đã lưu
trong cơ sở dữ liệu đã có để thu tiền.Nhưng nếu trong thời gian ở của khách nếu có
hư hỏng do khách làm thì có thêm khoản chi trả khác để thông báo cho khách
hàng.
Cũng dựa vào đó để tính lãi suất của khách sạn và đóng thuế kinh doanh theo quy
định.
5. QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Đây là phần giúp cho ban quản lý khách sạn quản lý thống kê được nhân viên của
khách sạn mình đang quản lý. Mỗi nhân viên đều ...
Lời nói đầu
Sự phát triển của kinh tế như hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch ở
các nước đang phát triển như nước ta thì để thu hút khách du lịch thì một trong
những vấn đề quan trọng đó là phải có những dịch vụ và khoa học hiện đại thì ứng
dụng của ngành công nghệ thông tin đã giúp kinh tế nước ta ngày càng phát triển
mạnh hơn như trogn lĩnh vực khách sạn để có một phần mềm hiệu quả ít tốn lao
động thì con người đã thiết kế ra chương trình quản lý khách sạn, một chương
trình hết sức cần thiết cho việc quản lý hiện nay.
Mục tiêu
Dựa vào những kiến thức được học từ môn phân tích thiết kế hệ thống , thì bài
chương trình quản lý khách sạn bao gồm các mục đích sau:
Quản lý theo dõi khách hàng.
Kiểm tra và quản lý nhân viên.
Quản lý việc đăng ký thuê và trả phòng của khách.
Quản lý dịch vụ và việc đăng ký dịch vụ của khách.
Quản lý về việc thanh toán của khách hàng.
Phạm vi
Chương trình chỉ ở quy mô vừa và nhỏ còn nhiều điểm chưa hoàn toàn ….
I. Phân tích thiết kế hệ thống:
1. Sơ đồ phân rã chức năng quản lý khách sạn:
báo cáo quảng lý khác hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo quảng lý khác hàng - Người đăng: Zota Mith
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
báo cáo quảng lý khác hàng 9 10 825