Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Thực hành Java

Được đăng lên bởi thanhvu92
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 3955 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tel. (84-511) 736 949, Fax. (84-511) 842 771
Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: cntt@edu.ud.vn

BÁO CÁO THỰC HÀNH

LẬP TRÌNH JAVA
GIÁO VIÊN: ThS.NGUYỄN VĂN NGUYÊN
SINH VIÊN : Nguyễn Thanh Vũ
LỚP
: 10T2
NHÓM
: 12A
MSV
: 102152101168

ĐÀ NẴNG, 12/2013

Báo cáo thực hành Java

MỤC LỤC
BÀI THỰC HÀNH BUỔI 1 .............................................................................. 5
1.

2.

3.

4.

Hệ phương trình hai ẩn............................................................................................... 5
1.1
Thuật toán ...................................................................................................... 5
1.2
Chương trình .................................................................................................. 5
1.3
Demo ............................................................................................................ 10
Hệ phương trình ba ẩn .............................................................................................. 11
2.1 Thuật toán....................................................................................................... 11
2.2 Chương trình .................................................................................................. 11
2.3 Demo .............................................................................................................. 20
Phương trình bậc hai ................................................................................................ 21
3.1 Thuật toán...................................................................................................... 21
3.2
Chương trình ................................................................................................. 21
3.3
Demo ............................................................................................................. 26
Phương trình trùng phương ...................................................................................... 27
4.1
Thuật toán...................................................................................................... 27
4.2 Chương trình ................................................................................................. 27
4.4
Demo ............................................................................................................. 33

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 2 ............................................................................ 34
1.

2.

3.

...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tel. (84-511) 736 949, Fax. (84-511) 842 771
Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: cntt@edu.ud.vn
BÁO CÁO THỰC HÀNH
LẬP TRÌNH JAVA
GIÁO VIÊN: ThS.NGUYỄN VĂN NGUYÊN
SINH VIÊN : Nguyễn Thanh Vũ
LỚP : 10T2
NHÓM : 12A
MSV : 102152101168
ĐÀ NẴNG, 12/2013
Báo cáo Thực hành Java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Thực hành Java - Người đăng: thanhvu92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Báo cáo Thực hành Java 9 10 78