Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập Các thế hệ CPU của intel

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2242 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ CÔNG NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NÔI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MJIO

M0U3?1tr

BÁO CÁO THỰC TẬP TÓT NGHIỆP

CÁC THÉ HỆ CPU CỦA INTEL

SVTT :
GVHD : Vương Quốc Dũng

-Năm 2009-

Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội - Khoa CNTT - Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Mục Lục
Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG.............................................................................................................. 4
1.1

Lời nói đầu............................................................................................................................. 4

1.2

Lý do chọn đề tài................................................................................................................... 5

1.3

Phân công nhiệm vụ trong nhóm......................................................................................... 5

Phần 2: TỔNG QUAN

VỀ MÁY TÍNH PC.......................................................................................... 6

2.1

Sơ đồ khối máy tính IBM-PC................................................................................................. 6

2.2

Các thiết bị ngoại vi (Peripherals)......................................................................................11

Phần 3: CPU 8086
3.1

VÀ 8088............................................................................................................... 15

Giới thiệu chung.................................................................................................................. 15

a/

VXL8086................................................................................................................................ 15

b/

VXL8088................................................................................................................................ 15

c/

Điểm khác nhau giữa 8086 và 8088....................................................................................16

3.2

Cấu tạo................................................................................................................................. 16

a/

Khối thực hiện (Executive Unit)......................................................................................... 17

b/

Khối giao tiếp (Bus Interface Unit).....................................................................................24

c/

Bus địa chỉ........................................................................................................................... 26

d/

Bus dữ liệu....................................
Bộ CÔNG NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NÔI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO THỰC TẬP TÓT NGHIỆP
CÁC THÉ HỆ CPU CỦA INTEL
SVTT :
GVHD : Vương Quốc Dũng
-Năm 2009-
MJIO M0U3?1tr
Báo cáo thực tập Các thế hệ CPU của intel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập Các thế hệ CPU của intel - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Báo cáo thực tập Các thế hệ CPU của intel 9 10 868