Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập - điện tử

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Thanh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1567 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục Lục
Trang
Lời Nói Đầu………………………………………………………………..2
Đánh Giá Thực Tập Của Khoa…………………………………………..3
I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY INTETECH………...4
II. TỔNG QUAN VỀ INTETECH………………........................................... 7
1.

Lịch sử hình thành và phát triển...................................................................... 7
- Các cột mốc phát triển của microsoft vina.....................................................

7
2. Tình hình kinh doanh ........................................................................................
3.

Môi trường làm việc........................................................................................... 9

4. Các loại mặt hàng....................................................................................... 9

III.Quá Trình Thực Tập Và Làm Việc Tại Công Ty..............................10
1.

Lịch thực tập tại công ty....................................................................................12

2.

Nội dung công việc được phân công................................................................. 12

A – TỔNG QUAN VỀ VIỆC CẤP NGUYÊN LIỆU CHO CÁC BỘ PHẬN.........13
I–TỔNG QUAN ................................................................................................13
II – DÒNG CHẢY NGUYÊN VẬT LIỆU ......................................................14
B - TỔNG QUAN VỀ PHÒNG PPMM.....................................................................15
I – ĐẦU TIÊN LÀ QUÁ TRÌNH NHẬN HÀNG : GR............................................16

II – TIẾP THEO LÀ QUÁ TRÌNH XUẤT HÀNG : GI................................17
II – CHECK THẺ KHO........................................................................................................23
C – KẾT LUẬN .....................................................................................................................33
D – Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VÀ YÊU CẦU ............................................................................34

1

Báo cáo thực tập –Điện tử
LỜI NÓI ĐẦU
Trong thời kì công nghiệp hoá ngày càng phát triển của đất nước ta. Và nhu cầu của
con người ngày càng được cải thiện và nâng cao.khi đó việc áp dụng nền công nghiệp hoá,
hiện đại hoá vào sản xuất, trao đổi thông tin,giải trí... là một điều rất cần thiết và là cả một
vấn đề để chúng ta quan tâm.
Thời đại kỹ thuật số đã mang lại sự thay đổi và cả cơ hội mang tính cách mạng cho
kinh doanh toàn cầu, các công ty chuyên về sản xuất thiết bị truyền thông đã đáp lại bằng
những công nghệ tiên ...
Mục Lục
Trang
Lời Nói Đầu………………………………………………………………..2
Đánh Giá Thực Tập Của Khoa…………………………………………..3
I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY INTETECH………...4
II. TỔNG QUAN VỀ INTETECH………………........................................... 7
1. Lịch sử hình thành và phát triển...................................................................... 7
- Các cột mốc phát triển của microsoft vina.....................................................
7
2. Tình hình kinh doanh ........................................................................................
3. Môi trường làm việc........................................................................................... 9
4. Các loại mặt hàng....................................................................................... 9
III.Quá Trình Thực Tập Và Làm Việc Tại Công Ty..............................10
1. Lịch thực tập tại công ty....................................................................................12
2. Nội dung công việc được phân công................................................................. 12
A – TỔNG QUAN VỀ VIỆC CẤP NGUYÊN LIỆU CHO CÁC BỘ PHẬN.........13
I–TỔNG QUAN ................................................................................................13
II – DÒNG CHẢY NGUYÊN VẬT LIỆU ......................................................14
B - TỔNG QUAN VỀ PHÒNG PPMM.....................................................................15
I – ĐẦU TIÊN LÀ QUÁ TRÌNH NHẬN HÀNG : GR............................................16
II – TIẾP THEO LÀ QUÁ TRÌNH XUẤT HÀNG : GI................................17
II – CHECK THẺ KHO........................................................................................................23
C – KẾT LUẬN .....................................................................................................................33
D – Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VÀ YÊU CẦU ............................................................................34
1
báo cáo thực tập - điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập - điện tử - Người đăng: Nguyễn Văn Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
báo cáo thực tập - điện tử 9 10 553