Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập : Lắp ráp, cài đặt, bảo trì và sửa chữa máy tính

Được đăng lên bởi Harry Cong Dat
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
***

BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ

LẮP RÁP, CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ VÀ SỬA
CHỮA MÁY TÍNH
NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

Giảng viên hướng dẫn:
TRƯƠNG VĨNH HẢO
Cán bộ hướng dẫn thực tập:
PHẠM VĂN TUẤN

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thị Hồng Yến
MSSV: 01 09 08 02 162
Lớp: CQM09B – Khóa 9

Sa Đéc, 8/2012

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Trương Vĩnh Hảo đã
giúp đỡ và giới thiệu em thực tập tại Công ty TNHH Đức Duy. Không những thế,
trong quá trình thực tập thầy đã chỉ bảo và hướng dẫn tận tình cho em những kiến
thức lý thuyết, cũng như các kỹ năng thực hành, cách giải quyết vấn đề. Thầy luôn
là người truyền động lực trong em, giúp em hoàn thành tốt giai đoạn thực tập tốt
nghiệp.
Cho phép em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty TNHH Đức Duy đã tạo
mọi điều kiện thuận lợi giúp em cũng như các sinh viên khác hoàn thành giai đoạn
thực tập tốt nghiệp.
Chân thành cảm ơn đến các anh chị kỹ thuật đã hỗ trợ để em có thể hoàn
thành tốt công việc được giao.
Em xin chân thành biết ơn sự tận tình dạy dỗ của tất cả các quý thầy cô
Khoa Công nghệ thông tin đã tận tâm và nhiệt tình hướng dẫn và tạo điều kiện cho
em trong suốt quá trình được học tại trường.
Lời cảm ơn chân thành và sâu sắc, tôi xin gửi đến gia đình, đã luôn sát cánh
và động viên tôi trong những giai đoạn khó khăn nhất.
Em xin chân thành cám ơn !
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Hồng Yến

2

MỤC LỤC
Lời cảm ơn.............................................................................................................2
Mục lục...................................................................................................................3
CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU.......................................................................................4
1.1. Đặt vấn đề.................................................................................................4
1.2. Giới thiệu chung về công ty.....................................................................4
1.2.1 Giới thiệu chung .............................................................................4
1.2.2 Tổ chức và hoạt động của công ty....................................................4
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG BÁO CÁO.................................................................5
2.1. Công việc được phân công.......................................................................5
2.2. Lịch làm việc...........................................................................................
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
***
BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ
LẮP RÁP, CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ VÀ SỬA
CHỮA MÁY TÍNH
NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
TRƯƠNG VĨNH HẢO Nguyễn Thị Hồng Yến
MSSV: 01 09 08 02 162
Cán bộ hướng dẫn thực tập: Lớp: CQM09B – Khóa 9
PHẠM VĂN TUẤN
Sa Đéc, 8/2012
Báo cáo thực tập : Lắp ráp, cài đặt, bảo trì và sửa chữa máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập : Lắp ráp, cài đặt, bảo trì và sửa chữa máy tính - Người đăng: Harry Cong Dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Báo cáo thực tập : Lắp ráp, cài đặt, bảo trì và sửa chữa máy tính 9 10 662