Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần truyền thông và du lịch An Du

Được đăng lên bởi hoctructuyeninet
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ



BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
Đơn vị thực tập:

Công ty TNHH truyền thông và du lịch Alu Việt Nam

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thị Thu Hiền
Sinh viên thực hiên: Nguyễn Trung Kiên
Lớp

: K46S5

Mã sinh viên

: 10D190258

HÀ NỘI – 2014
1

MỤC LỤC

2

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

Hình 1.1

Ảnh website Công ty TNHH truyền thông và du lịch
Alu Việt Nam.

Trang 3

Sơ đồ 1.2

Cơ cấu bộ máy tổ chức

Trang 6

Biểu đồ1.3

Tình hình kinh doanh 3 năm gần đây của doanh nghiệp

Trang 9

Biểu đồ2.1

Biểu đồ thể hiện tỉ lệ các biện pháp bảo đảm dữ liệu

Trang 12

Biểu đồ 2.2

Biểu đồ thể hiện tỉ lệ người sử dụng phần mềm
bảo mật.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TNHH
CNTT
VCU
HTTT
CSDL
CSKH

Trách nhiệm hữu hạn
Công nghệ thông tin
Vietnam Commercial University
Hệ thống thông tin
Cơ sở dữ liệu
Chăm sóc khácgggh hàng

3

Trang 12

LỜI MỞ ĐẦU
Thực tập là một khâu quan trọng trong quá trình học, giúp sinh viên rút ng ắn
khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Thông qua việc tìm hi ểu cơ cấu tổ ch ức,
hoạt động kinh doanh của đơn vị thực tập, giúp sinh viên ti ếp cận môi tr ường
làm việc thực tế và có điều kiện so sánh, đánh giá gi ữa lý thuy ết và th ực
tiễn.Việc tham gia thực tập từ sớm giúp sinh viên gạt đi sự ngần ngại, tích cực và
chủ động nắm lấy các cơ hội đầu tiên trong sự nghiệp . Và nó đem lại rất nhiều
lợi ích:
-

Nhìn nhận một cách đúng đắn về mục tiêu nghề nghiệp
Tạo dựng mối quan hệ để tương trợ lẫn nhau
Thấm sâu hơn sự khác biệt giữa kiến thức và thực hành
Công việc đẹp hơn nhờ có kinh nghiệm làm việc
Bước 1 chân vào cánh cửa của tổ chức yêu thích
Tự tin để kiếm việc và làm việc
Cơ hội được giới thiệu tới nhà tuyển dụng khác

-

Phát triển và rèn luyện kỹ năng làm việc
Bản thân em qua quá trình thực tập tại đơn vị đăng kí thực tập là Công ty truyền

thông và du lịch Alu Việt Nam cũng đã rút ra được nhiều kiến thức về chuyên ngành
và kinh nghiệm thực tế, phục vụ cho quá trình làm khóa luận tốt nghiệp và công tác
sau này.
Với sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ nhân viên tại công ty và giáo viên
hướng dẫn thực tập là cô Đỗ Thị Thu Hiền, em đã hoàn thành tốt quá trình thực tập và
hoàn thiện báo cáo thực tập theo yêu cầu. Em xin chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ
quý báu đó.
Tuy nhiên do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm nên báo cáo vẫn còn những
thiếu sót. Em rất mong nhận được góp ý, sửa chữa từ thầy để bài báo cáo được hoàn
thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

1

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ DOAN...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
Đơn vị thực tập:
Công ty TNHH truyền thông và du lịch Alu Việt Nam
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thị Thu Hiền
Sinh viên thực hiên: Nguyễn Trung Kiên
Lớp : K46S5
Mã sinh viên : 10D190258
HÀ NỘI – 2014
1
Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần truyền thông và du lịch An Du - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần truyền thông và du lịch An Du - Người đăng: hoctructuyeninet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần truyền thông và du lịch An Du 9 10 840