Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Tung Nguyen
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trịnh Dương Linh – Giảng viên khoa CNTT.
Cùng các thầy giáo, cô giáo Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Hà Nội, đã tận tâm và nhiệt
tình dậy bảo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình học tập tại trường.
Em cũng xin được trân trọng cảm ơn các anh, các chị nhân viên trong Công ty cổ
phần kỹ nghệ và thương mại Nhật Minh đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình được thực
tập tại đây, giúp em học hỏi những kinh nghiệm quý báu và đã đạt được những thành quả rất
lớn.
Cuối cùng em xin được gửi tới các thầy, cô, các anh chị cùng toàn thể các bạn một lời chúc
tốt đẹp nhất, sức khỏe, thịnh vượng. Chúc các thầy cô đạt được nhiều thành công hơn nữa
trong công cuộc trồng người.
Em xin chân thành cảm ơn.
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Tuấn Nam
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP
(Dùng cho cán bộ hướng dẫn thực tập)
Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập:
Đơn vị thực tập: Công ty TNHH nhà thép tiền chế ZA MIN STEEL Viêt Nam
Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Nội bài , xã Quang Tiến ,Huyện Sóc Sơn , Hà Nội , Việt Nam
Điện thoại: (88.4) 3837 8522

Fax: (88.4) 3582 0801

Email: marketing@zamilsteel.com.vn

Website: 

Họ tên sinh viên thực tập: NGUYỄN TUẤN NAM
Lớp: Tin 5A

Khoa: Công Nghệ Thông Tin – CĐN Cơ Điện HN

Thời gian thực tập: Từ ngày: 1/4/2014

Đến ngày: 25/05/2014

Ghi chú:
- Đánh giá bằng cách đánh dấu vào cột xếp loại các nội dung đánh giá trong bảng sau.
- Trong đó loại A: Giỏi; loại B: Khá; loại C: Trung bình; loại C: Kém.
Nội dung đánh giá
1.

A

Tinh thần kỷ luật, thái độ

NGUYÊN TUẤN NAM – Tin5a

1

B

C

D

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI
1.1. Thực hiện nội quy của cơ quan
1.2. Chấp hành giờ giấc làm việc
1.3. Thái độ giao tiếp với CB CNV
1.4. Ý thức bảo vệ của công
1.5. Tích cực trong công việc
2.

Khả năng chuyên môn, nghiệp vụ
2.1. Đáp ứng yêu cầu công việc
2.2. Tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ.
2.3. Có đề xuất, sáng kiến, năng động trong công việc.

3.

Kết quả công tác
3.1. Hoàn thành công việc được giao
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
THỦ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Hà Nội , ngày … tháng … năm 2014
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Ký tên)
Mục Lục

LỊCH LÀM VIỆC
Họ và tên sinh viên:

Nguyễn Tuấn Nam

Cơ quan thực tập: Công ty TNHH nhà thép tiền chế ZA MIN STEEL Viêt NAM
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:
Thời gian thực tập từ ngày 01 tháng 04 năm 2014 đến ngày 25 tháng 5 năm 2014.

Tuần

Nội dung công việc
được giao

NGUYÊN TUẤN NAM – Tin5a

Tự nhận xét ...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trịnh Dương Linh – Giảng viên khoa CNTT.
Cùng các thầy giáo, cô giáo Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Hà Nội, đã tận tâm và nhiệt
tình dậy bảo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình học tập tại trường.
Em cũng xin được trân trọng cảm ơn các anh, các chị nhân viên trong Công ty cổ
phần kỹ nghệ và thương mại Nhật Minh đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình được thực
tập tại đây, giúp em học hỏi những kinh nghiệm quý báu và đã đạt được những thành quả rất
lớn.
Cuối cùng em xin được gửi tới các thầy, cô, các anh chị cùng toàn thể các bạn một lời chúc
tốt đẹp nhất, sức khỏe, thịnh vượng. Chúc các thầy cô đạt được nhiều thành công hơn nữa
trong công cuộc trồng người.
Em xin chân thành cảm ơn.
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Tuấn Nam
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP
(Dùng cho cán bộ hướng dẫn thực tập)
Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập:
Đơn vị thực tập: Công ty TNHH nhà thép tiền chế ZA MIN STEEL Viêt Nam
Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Nội bài , xã Quang Tiến ,Huyện Sóc Sơn , Hà Nội , Việt Nam
Điện thoại: (88.4) 3837 8522 Fax: (88.4) 3582 0801
Email: marketing@zamilsteel.com.vn Website: http://www.zamilsteel.com.vn/
Họ tên sinh viên thực tập: NGUYỄN TUẤN NAM
Lớp: Tin 5A Khoa: Công Nghệ Thông Tin – CĐN Cơ Điện HN
Thời gian thực tập: Từ ngày: 1/4/2014 Đến ngày: 25/05/2014
Ghi chú:
- Đánh giá bằng cách đánh dấu vào cột xếp loại các nội dung đánh giá trong bảng sau.
- Trong đó loại A: Giỏi; loại B: Khá; loại C: Trung bình; loại C: Kém.
Nội dung đánh giá
A B C D
1. Tinh thần kỷ luật, thái độ
NGUYÊN TUẤN NAM – Tin5a 1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: Tung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 194