Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng và quản trị website thông tin về sức khỏe

Được đăng lên bởi ngothuycdsp
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2432 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Khoa CNTT
hỏi đáp

Xây dựng và quản trị website

Lời nói đầu
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự lớn
mạnh, rộng khắp của mạng máy tính toàn cầu. Việc ứng dụng tin học
vào các lĩnh vực của cuộc sống ngày càng được quan tâm và sử dụng
hiệu quả, đem lại lợi ích to lớn về mọi mặt. Sự lớn mạnh của mạng
máy tính đã xóa bỏ mọi ranh giới về không gian và thời gian để đem
con người và tri thức xích lại gần nhau hơn. Thông qua mạng máy
tính, con người có thể được tiếp xúc với mọi loại tri thức như tri thức
văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật....
Như chúng ta đã biết, nguồn tài nguyên được đánh giá cao nhất
trong thế kỷ 21 chính là nguồn tài nguyên “ thông tin”, sự phát triển
của internet đã thúc đẩy sự bùng nổ của kỷ nguyên thông tin trên toàn
cầu. Trong đó nhưng thông tin mang giá trị cao và ít khi thay đổi chinh
là những thông tin, kiến thức về sức khỏe. Tuy không mang tính thời
sự cao nhưng những thông tin này mang lại giá trị lâu dài và có tính ổn
định. Thêm nữa những thông tin này đưa đến những giá trị trực tiếp
cho người sử dụng. Hướng đến lợi ích cộng đồng nên dự án xây dựng
một website thông tin về sức khỏe, đời sống, kiến thức xã hội đã được
công ty Cổ Phần Nhiệt Tâm Việt Nam lên kế hoạch và triển khai dự
án.
Trong khoảng 6 tuần thực tập tại công ty tôi đã thu được lượng
kiến thức đáng kể, Qua bài báo cáo tôi xin trình bày quá trình xây
dựng và một phần quá trình phát triển của website rất mong sẽ nhận
được những đóng góp từ phía thầy cô và các bạn về dự án để tôi có thể
phát triển tốt hơn website, cùng CTy Nhiệt Tâm đóng góp cho cộng
đồng.

Nguyễn Thị Phương

Page 1

Khoa CNTT
hỏi đáp

Xây dựng và quản trị website

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP
(dành cho cơ sở thực tập)
1. Thông tin về sinh viên (Student details):
Họ và tên (name): Nguyễn Thị Phương
Mã sinh viên (ID):
2. Thông tin về Công ty (Company):
Tên công ty (name): Công ty Cổ phần Nhiệt Tâm Việt Nam
Địa chỉ (address): P602 tòa nhà B14 Kim Liên - Phạm Ngọc Thạch Hà Nội
Thời gian thực tập:
- Ngày bắt đầu (Starting date): 24/12/2012
- Ngày kết thúc (End date): 26/01/2013
3. Kế hoạch thực tập (Industrial practice work schedule):
ST
T
1

Bộ phận

Thời gian

Quản trị web

24/12/2012
26/1/2013

Nguyễn Thị Phương

Page 2

Nhiệm vụ
– Xây dựng và quản trị
website hieubiet.vn

Khoa CNTT
hỏi đáp

Xây dựng và quản trị website

4. Đánh giá (Evaluation)
ST
T
1
2
3
4
5
6

Hạng mục

Điểm (Grade) Chi tiết
1
(Details)2

Kết quả sơ tuyển đầu vào
(Entry test)
Thời
gian
thực
tập
(Attendance)
Thái độ làm vi...
Khoa CNTT Xây dựng và quản trị website
hỏi đáp
Lời nói đầu
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin sự lớn
mạnh, rộng khắp của mạng máy tính toàn cầu. Việc ứng dụng tin học
vào các lĩnh vực của cuộc sống ngày càng được quan tâm và sử dụng
hiệu quả, đem lại lợi ích to lớn về mọi mặt. Sự lớn mạnh của mạng
máy tính đã xóa bỏ mọi ranh giới về không gian thời gian để đem
con người tri thức xích lại gần nhau hơn. Thông qua mạng máy
tính, con người thể được tiếp c với mọi loại tri thức như tri thức
văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật....
Như chúng ta đã biết, nguồn tài nguyên được đánh giá cao nhất
trong thế kỷ 21 chính nguồn tài nguyên thông tin”, sự phát triển
của internet đã thúc đẩy sự bùng nổ của kỷ nguyên thông tin trên toàn
cầu. Trong đó nhưng thông tin mang giá trị cao và ít khi thay đổi chinh
những thông tin, kiến thức về sức khỏe. Tuy không mang tính thời
sự cao nhưng những thông tin này mang lại giá tr lâu dài và có tính ổn
định. Thêm nữa những thông tin này đưa đến những giá trị trực tiếp
cho người sử dụng. Hướng đến lợi ích cộng đồng nên dự ány dựng
một website thông tin về sức khỏe, đời sống, kiến thức hội đã được
công ty Cổ Phần Nhiệt Tâm Việt Nam lên kế hoạch triển khai dự
án.
Trong khoảng 6 tuần thực tập tại công ty tôi đã thu được lượng
kiến thức đáng kể, Qua i báo cáo tôi xin trình bày quá trình xây
dựng một phần quá trình phát triển của website rất mong sẽ nhận
được những đóng góp từ phía thầy cô và các bạn về dự án để tôi có thể
phát triển tốt hơn website, ng CTy Nhiệt Tâm đóng góp cho cộng
đồng.
Nguyễn Thị Phương Page 1
báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng và quản trị website thông tin về sức khỏe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng và quản trị website thông tin về sức khỏe - Người đăng: ngothuycdsp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng và quản trị website thông tin về sức khỏe 9 10 812