Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tiểu luận intel xeon 6000

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO TIỂU LUẬN

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
GIẢNG VIÊN : HOÀNG XUÂN DẬU

Đề Tài:
TÌM HIỂU KIẾN TRÚC
DÒNG VI XỬ LÝ
INTEL XENON 6000
Thành Viên :
Lê anh Tuấn
Nguyễn Đình Thịnh
Nguyễn Xuân Tiến
Vũ Thành Tuân
Vũ Văn Thuẫn

I.GIỚI THIỆU
Các thương hiệu Xeon đã được duy trì qua nhiều thế hệ của vi xử lý x86 và
x86-64 , tên của vi xử lý này ở mô hình cũ thường được thêm vào phần sau tên của
các vi sử lý thông thường ( vi xử lý dành cho máy tính để bàn ) , Nhưng các mô
hình gần đây dùng Xeon theo tên riêng của mình . CPU thường có bộ nhớ Cache
cao hơn nhiều so với các vi xử lý khác và có khả năng multiprocessing capabilities
(đa xử lý ) .
Intel Xeon Processor 6000 được thiết kế cho các khối công việc bộ nhớ hạn
chế . Intel Xeon Processor 6000 với máy chủ đa lõi 64-bit là sự lựa chọn hợp lý
nhất .

Đặc Điểm :
- Với 8 core và 16 threads cho mỗi Socket và công nghệ Intel ® HyperThreading Technology . Intel Xeon đã tăng hiệu xuất xử lý với việc
sản xuất trên công nghệ 45nm và hỗ trợ khoảng không cho các ứng
dụng đòi hỏi xử lý đa luồng .
- Với vi kiến trúc Nahalem cho phép thúc đẩy hiệu xuất của bộ nhớ
cache trên nhiều ứng dụng , mô trường người sử dụng . Cho phép
triển khai dữ liệu với mật độ cao .

-

Bộ nhớ cache L3 18 MB làm tăng hiệu quả truyền dữ liệu cache – to
– core , tối đa hóa bộ nhớ chính để xử lý băng thông .

-

Intel QuickPath Interconnect (Intel QPI) cung cấp tốc độ cao (lên đễn
25,6 GB/s), point – to – point kết nối giữ vi xử lý , cũng như giữa các
bộ sử lý và trung tâm I/O hub .

II.KIẾN TRÚC VI SỬ LÝ
1- Sơ Đồ Khối
CPU Xeon 6000 dựa theo kiến trúc nehalem.
Sơ đồ khối của các khối thực thi:



FPU : Floating - Point Unit. Khối này chịu trách nhiệm cho việc thực thi
cácbiểu thức toán học floating-point và cũng cả các chỉ lệnh MMX và SSE.
Trong CPU này, các FPU không “hoàn thiện” vì một số kiểu chỉ lệnh (
FPmov, FPadd và Fpmul ) chỉ được thực thi trên các FPU nào đó :

Fpadd : Chỉ có FPU này mới có thể xử lý các chỉ lệnh cộng floatingpoint như ADDPS.
o FPmul: Chỉ có FPU này mới có thể xử lý các chỉ lệnh nhân floatingpoint như MULPS
o FPmov:Các chỉ lệnh cho việc nạp hoặc copy một thanh ghi FPU, như
MOVAPS (đượcdùng để truyền tải dữ liệu đến thanh ghi SSE 128-bit
XMM). Kiểu chỉlệnh này có thể được thực thi trên các FPU, nhưng chỉ
trên các FPU thứhai và thứ ba nếu các chỉ lệnh Fpadd hay Fpmul
không có trongReservation Station.
FP ADD: thực thi một chỉ lệnh SSE có tên gọi PFADD (Packed FP Add) và
các chỉ lệnh COMPARE, SUBTRACT, MIN/MAX và CONVERT. Khối này
đượ...
BÁO CÁO TIU LUN
K THUT VI X
GING VIÊN : HOÀNG XUÂN DU
Đề Tài:
TÌM HIU KIN TRÚC
DÒNG VI X
INTEL XENON 6000
Thành Viên :
Lê anh Tun
Nguyễn Đình Thịnh
Nguyn Xuân Tiến
Vũ Thành Tuân
Vũ Văn Thun
Báo cáo tiểu luận intel xeon 6000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tiểu luận intel xeon 6000 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo tiểu luận intel xeon 6000 9 10 269