Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo web

Được đăng lên bởi penhooline
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời mở đầu
Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, kỷ nguyên của công nghệ
thông tin, ở đó vai trò của thông tin và tri thức là yếu tố quan trọng,
quyết định tới sự thành công của mỗi ngành hay quốc gia. Ngày nay, với
sự phát triển của công nghệ phần mềm, việc ứng dụng tin học vào đời
sống xã hội nói chung và công tác quản lý nói riêng đang là một xu thế
mới, nó có vai trò không nhỏ trong việc phát triển, công nghiệp hoá hiện
đại hoá đất nước. Nó được ứng dụng rộng rãi vào tất cả các ngành nghề,
kể cả tài chính, kế toán…Nó giúp cho việc quản lý trở nên đơn giản, dễ
dàng, chính xác và nhanh hơn nhiều việc quản lý bằng thủ công. Đặc
biệt, giảm được sự phức tạp trên giấy tờ, văn bản của công tác quản lý
thủ công như từ trước tới nay.
Để thực hiện được việc đó, trước hết, phải thực hiện được việc tin
học hóa các phòng ban trong cơ quan, xí nghiệp để công việc đạt được
kết quả tốt nhất.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..................
Lời mở đầu
Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, kỷ nguyên của công nghệ
thông tin, đó vai trò của thông tin tri thức yếu tố quan trọng,
quyết định tới sự thành công của mỗi ngành hay quốc gia. Ngày nay, với
sự phát triển của công nghệ phần mềm, việc ứng dụng tin học vào đời
sống hội nói chung công tác quản nói riêng đang một xu thế
mới, vai trò không nhỏ trong việc phát triển, công nghiệp h hiện
đại hoá đất nước. Nó được ứng dụng rộng rãi vào tất cả các ngành nghề,
kể cả tài chính, kế toán…Nó giúp cho việc quản trở n đơn giản, d
dàng, chính xác nhanh hơn nhiều việc quản bằng thủ công. Đặc
biệt, giảm được s phức tạp trên giấy tờ, văn bản của công tác quản
thủ công như từ trước tới nay.
Để thực hiện được việc đó, trước hết, phải thực hiện được việc tin
học hóa các phòng ban trong quan, nghiệp để công việc đạt được
kết quả tốt nhất.
Báo cáo web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo web - Người đăng: penhooline
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Báo cáo web 9 10 503