Ktl-icon-tai-lieu

Báo Động Mực Nước

Được đăng lên bởi anhtuanvu0410
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI BÁO CÁO MẠCH CẢNH BÁO MỰC NƯỚC
Thành Viên Nhóm 8:
•
•
•
•
•
•

Vũ Anh Tuấn
Trần Hữu Minh Trí
Nguyễn Văn Ý
Phan Tuấn Tú
Nguyễn Quang Phong
Nguyễn Văn Sanh

I.CHỨC NĂNG
Đây là mạch cảnh báo mức nước đã đầy hay báo động cho một mức nước nào
đó. Mạch sử dụng con IC555 tạo dao động phát âm thanh ra loa. Tần số ra loa
để báo động sẽ là tần số dao động của IC555 .

Tần số này không được lớn hơn 20Khz vì như thế làm sao mà tai người có thể
nghe thấy được.
II. HOẠT ĐỘNG

Mạch khá là đơn giản gồm 1 con BC109C và bộ cảm biến cũng khá đơn giản
là cảm biến nước. Khi mức nước dâng cao đến chỗ cảm biến nước thì lúc đó
dòng điện từ nguồn được dẫn qua ion nước phân cực cho B của Transitor. Khi
đó transitor dẫn dòng từ nguồn cấp nguồn cho 555. Dẫn đến 555 tạo dao động
phát âm thanh ra loa. Khi mức nước không chạm cảm biến thì B không được
phân cực ngắt nguồn cấp cho 555 nên loa sẽ không phát tín hiệu.
Đây là các linh kiện dung cho mạch này: IC555, BC109C, cảm biến nước, điện
trở.
Khi nước đầy thì loa sẻ kêu.
III. DATA SHEET IC555

+ Chân số 1(GND): cho nối GND để lấy dòng cấp cho IC hay chân còn gọi là
chân chung.

+ Chân số 2(TRIGGER): Đây là chân đầu vào thấp hơn điện áp so sánh và được
dùng như 1 chân chốt hay ngõ vào của 1 tần so áp.Mạch so sánh ở đây dùng các
transitor PNP với mức điện áp chuẩn là 2/3Vcc.
+ Chân số 3(OUTPUT): Chân này là chân dùng để lấy tín hiệu ra logic. Trạng
thái của tín hiệu ra được xác định theo mức 0 và 1. 1 ở đây là mức cao nó tương
ứng với gần bằng Vcc nếu (PWM=100%) và mức 0 tương đương với 0V nhưng
mà trong thực tế mức 0 này ko được 0V mà nó trong khoảng từ (0.35 ->0.75V) .
+ Chân số 4(RESET): Dùng lập định mức trạng thái ra. Khi chân số 4 nối masse
thì ngõ ra ở mức thấp. Còn khi chân 4 nối vào mức áp cao thì trạng thái ngõ ra
tùy theo mức áp trên chân 2 và 6.Nhưng mà trong mạch để tạo được dao động
thường hay nối chân này lên Vcc.
+ Chân số 5(CONTROL VOLTAGE): Dùng làm thay đổi mức áp chuẩn trong
IC 555 theo các mức biến áp ngoài hay dùng các điện trở ngoài cho nối GND.
Chân này có thể không nối cũng được nhưng mà để giảm trừ nhiễu người ta
thường nối chân số 5 xuống GND thông qua tụ điện từ 0.01uF đến 0.1uF các tụ
này lọc nhiễu và giữ cho điện áp chuẩn được ổn định.
+ Chân số 6(THRESHOLD) : là một trong những chân đầu vào so sánh điện áp
khác và cũng được dùng như một chân chốt.
+ Chân số 7(DISCHAGER) : có thể xem chân này như 1 khóa điện tử và chịu
điều khiển bỡi tầng logic của chân 3 .Khi chân 3 ở mức áp thấp thì khóa này
đóng lại....
BÀI BÁO CÁO MẠCH CẢNH BÁO MỰC NƯỚC
Thành Viên Nhóm 8:
Vũ Anh Tuấn
Trần Hữu Minh Trí
Nguyễn Văn Ý
Phan Tuấn Tú
Nguyễn Quang Phong
Nguyễn Văn Sanh
I.CHỨC NĂNG
Đây là mạch cảnh báo mức nước đã đầy hay báo động cho một mức nước nào
đó. Mạch sử dụng con IC555 tạo dao động phát âm thanh ra loa. Tần số ra loa
để báo động sẽ là tần số dao động của IC555 .
Tần số này không được lớn hơn 20Khz vì như thế làm sao mà tai người có thể
nghe thấy được.
II. HOẠT ĐỘNG
Báo Động Mực Nước - Trang 2
Báo Động Mực Nước - Người đăng: anhtuanvu0410
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo Động Mực Nước 9 10 627