Ktl-icon-tai-lieu

bảo mật mạng không dây

Được đăng lên bởi loiemhua-emquen-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Wi-Fi vốn đã dễ bị tấn công và “đột nhập” nhưng bạn có thể sử dụng các
thiết lập nhằm hạn chế các tấn công. Sau đây là những điều bạn nên biết
về bảo mật Wi-Fi cho công ty, tổ chức và hộ gia đình.
1. Không sử dụng chuẩn bảo mật WEP

Thuật ngữ bảo mật WEP (wired equivalent privacy) đã đi vào di vãng
nhưng các thiết bị phát Wifi vẫn có chuẩn này trong mục cấu hình. Chuẩn
bảo mật này dễ dàng bị phá nhanh chóng bởi hầu hết các tin tặc có kinh
nghiệm hoặc nhưng người rành về công nghệ. Lời khuyên hữu ích là bạn
nên chuyển sang chuẩn WPA2 (Wi-Fi protected access) với việc chứng
thực theo chuẩn 802.11i. Nếu bạn có một bộ phát không dây không hỗ trợ
chuẩn mã hóa WPA2, bạn hãy thử cập nhật firmware hoặc thay thế bằng
sản phẩm mới hơn.
2. Không sử dụng chuẩn mã hóa WPA/WPA2-PSK
Chế độ PSK (pre-shared key) của chuẩn mã hóa WPA/WPA2 không bảo
mật đối với môi trường doanh nghiệp. Khi bạn sử dụng chế độ này, PSK
phải được nhập ở mỗi máy tính kết nối với bộ phát. Và điều phiền toái là
bạn phải thay đổi PSK khi có sự thay đổi về nhân sự và khi một máy tinh
hay thiết bị nào đó của công ty bị đánh cắp. Đây là điều không phù hợp đối
với hầu hết các môi trường sử dụng bộ phát không dây..
3. Triển khai chuẩn 802.11i

Chế độ EAP (extensible authentication protocol, tạm dịch: giao thức chứng
thực có khả năng mở rộng) của WPA và WPA2 sử dụng chứng thực
802.1X bao gồm cả PSK sẽ cung cấp khả năng để cấp cho mỗi người sử
dụng tài khoản hoặc chứng thực số khi muốn sử dụng Wifi.
Các khóa mã hóa đuợc thay đổi thường xuyên và trao đổi một cách lặng
lẽ. Để thay đổi hoặc hủy bỏ các truy cập bạn phải thay đổi các thông tin
đăng nhập trên một máy chủ trung tâm, điều này thuận tiện hơn việc phải
thay đổi PSK trên mỗi thiết bị kết nối. Các khóa sinh ra theo mỗi phiên
cũng ngăn cản việc người sử dụng khỏi việc bị “nghe trộm”. Hiện tại thì
điều này được thực hiện dễ dàng với add-on của Firefox là Firesheep và
ứng dụng Android là DroidSheep. Việc sử dụng chuẩn mã hóa WPA2 với
chuẩn 802.1X thường được biết đến là chuẩn 802.11i.
Để khởi tạo chuẩn chứng thực 802.1X, bạn cần phải có một máy chủ
chứng thực Radius/AAA. Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows
Server 2008 hoặc các phiên bản kế tiếp, bạn cần quan tâm sử dụng
Network Policy Server (NPS, tạm dịch : các chính sách mạng máy chủ)
hoặc Internet Authenticate Service (IAS, tạm dịch : dịch vụ chứng thực
Internet) của nhưng phiên bản máy chủ kế tiếp. Nếu bạn không sử dụng
một hệ điều hành máy chủ, bạn nên quan tâm tới máy chủ mã nguồn mở
FreeRa...
Wi-Fi vốn đã dễ bị tấn công và “đột nhập” nhưng bạn có thể sử dụng các
thiết lập nhằm hạn chế các tấn công. Sau đây là những điều bạn nên biết
về bảo mật Wi-Fi cho công ty, tổ chức và hộ gia đình.
1. Không sử dụng chuẩn bảo mật WEP
Thuật ngữ bảo mật WEP (wired equivalent privacy) đã đi vào di vãng
nhưng các thiết bị phát Wifi vẫn có chuẩn này trong mục cấu hình. Chuẩn
bảo mật này dễ dàng bị phá nhanh chóng bởi hầu hết các tin tặc có kinh
nghiệm hoặc nhưng người rành về công nghệ. Lời khuyên hữu ích là bạn
nên chuyển sang chuẩn WPA2 (Wi-Fi protected access) với việc chứng
thực theo chuẩn 802.11i. Nếu bạn có một bộ phát không dây không hỗ tr
chuẩn mã hóa WPA2, bạn hãy thử cập nhật firmware hoặc thay thế bằng
sản phẩm mới hơn.
2. Không sử dụng chuẩn mã hóa WPA/WPA2-PSK
Chế độ PSK (pre-shared key) của chuẩn mã hóa WPA/WPA2 không bảo
mật đối với môi trường doanh nghiệp. Khi bạn sử dụng chế độ này, PSK
phải được nhập ở mỗi máy tính kết nối với bộ phát. Và điều phiền toái là
bạn phải thay đổi PSK khi có sự thay đổi về nhân sự và khi một máy tinh
hay thiết bị nào đó của công ty bị đánh cắp. Đây là điều không phù hợp đối
với hầu hết các môi trường sử dụng bộ phát không dây..
3. Triển khai chuẩn 802.11i
bảo mật mạng không dây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo mật mạng không dây - Người đăng: loiemhua-emquen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bảo mật mạng không dây 9 10 591