Ktl-icon-tai-lieu

Bảo mật trong windown 2003

Được đăng lên bởi hiephaui
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1292 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án:Chính sách bảo mật trên win2k3

GVHD:Huỳnh Nguyễn Thành Luân

BẢO MẬT TRONG WINDOW SERVER 2003(win2k3)
Lởi mở đầu
Như chúng ta đã biết khoa học máy vi tính ngày nay vô cùng phát triển, do
nhu cầu trao đổi thông tin tăng lên không ngừng .Ngày nay máy vi tính là một vật bất
khả li thân của nhiều người, nó đi sâu vào đời sống và giúp lưu trữ, xử lý thông tin
hết sức đơn giản. Nhưng do yêu cầu công việc muốn trao đổi thông tin với nhau thì
người ta cần đến một giao thức hết sức quan trọng đó là giao thức mạng máy tính.
Mạng vi tính giúp rút ngắn khoảng cách về địa lí dù bạn ở nơi đâu Điều đó đã kéo
theo sự phát triển đến chóng mặt của các mạng máy vi tính như:mạng lan mạng wan,
mạng internet…Để đáp ứng yêu cầu thời đại, Microsoft nhà cung cấp phần mềm
hàng đầu trên thề giới đã tung ra nhiều hệ điều hành như: win server 2000, window
server 2003… để điều hành ,quản lý mạng máy vi tính. Cùng với nhu cầu trao đổi
thông tin thì cũng yêu cầu khả năng bảo mật thông tin đó ngày càng tốt hơn. Window
server 2003 (win2k3)là một sự lựa chọn đúng đắn. Win2k3 là phiên bản kế thừa và
phát triển các hệ điều hành trước đó. Nó đã tích hợp rất nhiều công cụ mạnh nhằm
giúp người quản trị có thể thiết lập bảo mật , quản trị hệ thống tin trong mạng của
mình trước các cuộc thâm nhập hệ thống trái phép.vì vậy việc tìm hiểu về chính sách
bảo mật trong window server 2003 là một nhu cầu tất yếu.Tuy hiện giờ Microsoft đã
tung ra phiên bản window server 2008 kế thừa và phát triển của win 2k3 nhưng win
2k3 vẫn là sử dụng phổ biến nhất.
Đầu tiên để tìm hiểu về chính sách bảo mật trong win2k3 chúng ta cần hiểu khái
niệm bảo mật trong window server 2003 là gì?và tại sao chúng ta lại đi tìm hiểu về
chính sách bảo mật trong win2k3?
Sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu các chính sách bảo mật trong win 2k3 gồm
những bộ phận nào và chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.

SV :Nguyễn Văn Đại

1

Đồ án:Chính sách bảo mật trên win2k3

SV :Nguyễn Văn Đại

GVHD:Huỳnh Nguyễn Thành Luân

2

Đồ án:Chính sách bảo mật trên win2k3

GVHD:Huỳnh Nguyễn Thành Luân

Mục lục
Lởi mở đầu.................................................................................................................................1
Lời cảm ơn...................................................................................................................................2
Mục lục.......................................................................................................................................2
Chuong 1 : T...
Đồ án:Chính sách bảo mật trên win2k3 GVHD:Huỳnh Nguyễn Thành Luân
BẢO MẬT TRONG WINDOW SERVER 2003(win2k3)

Như chúng ta đã biết khoa học máy vi tính ngày nay vô cùng phát triển, do
nhu cầu trao đổi thông tin tăng lên không ngừng .Ngày nay máy vi tính là một vật bất
khả li thân của nhiều người, nó đi sâu vào đời sống và giúp lưu trữ, xử lý thông tin
hết sức đơn giản. Nhưng do yêu cầu công việc muốn trao đổi thông tin với nhau thì
người ta cần đến một giao thức hết sức quan trọng đó là giao thức mạng máy tính.
Mạng vi tính giúp rút ngắn khoảng cách về địa lí dù bạn ở nơi đâu Điều đó đã kéo
theo sự phát triển đến chóng mặt của các mạng máy vi tính như:mạng lan mạng wan,
mạng internet…Để đáp ứng yêu cầu thời đại, Microsoft nhà cung cấp phần mềm
hàng đầu trên thề giới đã tung ra nhiều hệ điều hành như: win server 2000, window
server 2003… để điều hành ,quản lý mạng máy vi tính. Cùng với nhu cầu trao đổi
thông tin thì cũng yêu cầu khả năng bảo mật thông tin đó ngày càng tốt hơn. Window
server 2003 (win2k3)là một sự lựa chọn đúng đắn. Win2k3 là phiên bản kế thừa và
phát triển các hệ điều hành trước đó. Nó đã tích hợp rất nhiều công cụ mạnh nhằm
giúp người quản trị có thể thiết lập bảo mật , quản trị hệ thống tin trong mạng của
mình trước các cuộc thâm nhập hệ thống trái phép.vì vậy việc tìm hiểu về chính sách
bảo mật trong window server 2003 là một nhu cầu tất yếu.Tuy hiện giờ Microsoft đã
tung ra phiên bản window server 2008 kế thừa và phát triển của win 2k3 nhưng win
2k3 vẫn là sử dụng phổ biến nhất.
Đầu tiên để tìm hiểu về chính sách bảo mật trong win2k3 chúng ta cần hiểu khái
niệm bảo mật trong window server 2003 là gì?và tại sao chúng ta lại đi tìm hiểu về
chính sách bảo mật trong win2k3?
Sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu các chính sách bảo mật trong win 2k3 gồm
những bộ phận nào và chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.
SV :Nguyễn Văn Đại 1
Bảo mật trong windown 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo mật trong windown 2003 - Người đăng: hiephaui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Bảo mật trong windown 2003 9 10 602