Ktl-icon-tai-lieu

Bộ nhớ máy tính

Được đăng lên bởi hosting1905
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1272 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kiến trúc máy tính

Chương 5
BỘ NHỚ MÁY TÍNH

1

Nội dung chương 5
5.1. Tổng quan hệ thống nhớ
5.2. Bộ nhớ bán dẫn
5.3. Bộ nhớ chính
5.4. Bộ nhớ cache
5.5. Bộ nhớ ngoài
5.6. Bộ nhớ ảo
5.7. Bộ nhớ trên máy tính cá nhân

2

5.1. Tổng quan hệ thống nhớ
1. Các đặc trưng của hệ thống nhớ
2. Phân cấp hệ thống nhớ của máy tính

3

1. Các đặc trưng của hệ thống nhớ
 Vị trí:




Bên trong CPU: tập thanh ghi
Bộ nhớ trong: bộ nhớ chính và cache
Bộ nhớ ngoài: các thiết bị nhớ

 Dung lượng:



Độ dài từ nhớ (tính bằng bit)
Số lượng từ nhớ

 Đơn vị truyền:



Theo từng từ nhớ
Theo từng khối (block) nhớ

 Phương pháp truy cập:






Truy cập tuần tự (băng từ)
Truy cập trực tiếp (các loại đĩa)
Truy cập ngẫu nhiên (bộ nhớ bán dẫn)
Truy cập liên kết (cache)
4

Các đặc trưng của hệ thống nhớ
 Hiệu năng:




Thời gian truy cập
Chu kỳ nhớ
Tốc độ truyền

 Kiểu vật lý:




Bộ nhớ bán dẫn
Bộ nhớ từ
Bộ nhớ quang

 Các đặc tính vật lý:




Khả biến (mất điện thì mất thông tin) / Không khả biến
Xóa được / Không xóa được

 Tổ chức
5

2. Phân cấp hệ thống nhớ của MT
Bộ vi xử lý
CPU

Tập
thanh
ghi

Bộ
nhớ
Cache
L1

Bộ
nhớ
Cache
L2

Bộ
nhớ
chính

Bộ
nhớ
ngoài

Bộ nhớ
mạng

Dung lượng , tốc độ , tần suất CPU truy cập , giá thành / bit thông tin , …
6

Hệ thống nhớ của máy tính (tiếp)
 Tập thanh ghi (Registers):



Là thành phần nhớ nằm trong CPU, được coi là mức nhớ đầu tiên
Chứa các thông tin phục vụ cho hoạt động ở thời điểm hiện tại của
CPU

 Bộ nhớ đệm nhanh (Cache):




Bộ nhớ có tốc độ nhanh được đặt giữa CPU và bộ nhớ chính nhằm
tăng tốc độ truy cập bộ nhớ của CPU.
Thường được chia thành một vài mức (L1, L2)

 Bộ nhớ chính (Main Memory):


Chứa các chương trình và dữ liệu đang được sử dụng.

 Bộ nhớ ngoài (External Memory):


Chứa các tài nguyên phần mềm của máy tính.

7

5. Bộ nhớ máy tính
5.1. Tổng quan hệ thống nhớ
5.2. Bộ nhớ bán dẫn
5.3. Bộ nhớ chính
5.4. Bộ nhớ cache
5.5. Bộ nhớ ngoài
5.6. Bộ nhớ ảo
5.7. Bộ nhớ trên máy tính cá nhân

8

5.2. Bộ nhớ bán dẫn

1. Phân loại
2. Mô hình cơ bản của chip nhớ

9

1. Phân loại
Kiểu bộ nhớ
Read Only Memory
(ROM)
Programmable ROM
(PROM)
Erasable PROM
(EPROM)
Electrically Erasable
PROM (EEPROM)

Tiêu
chuẩn
Bộ nhớ
chỉ đọc

Bộ nhớ
hầu như
chỉ đọc

Flash memory
Random Access
Memory (RAM)

Bộ nhớ
đọc-ghi

Khả năng xoá

Không xoá
được
bằng tia cực tím,
cả chip
bằng điện,
mức từng byte

Cơ chế ghi

Tính
khả biến

Mặt nạ

Bằng điện

Không
khả biến

bằng điện,
từng khối
bằng điện,
mức từng byte

...
1
Kiến trúc máy tính
Chương 5
BỘ NHỚ MÁY TÍNH
Bộ nhớ máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ nhớ máy tính - Người đăng: hosting1905
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Bộ nhớ máy tính 9 10 717