Ktl-icon-tai-lieu

Breakdown keys

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề Đồ họa Ứng dụng

Tạo hoạt họa bằng cách sử dụng Breakdown keys.
Breakdown keys: là dạng đặc biệt của keyframe. Breakdown keys ghi nhận một
quan hệ thích hợp theo thời gian cùng với các keyframe thông thường của chúng. Phương
pháp Breakdown key tạo sự tiếp cận dễ dàng và đơn giản hơn đối với việc biên tập các
thời điểm trong vấn đề tạo hoạt họa
Khi các keyframe được điều chỉnh, breakdown key cũng tự động cập nhật để đảm
bảo giữ vững mối quan hệ theo thời gian với các keyframe đã được biên tập. Sử dụng
breakdown key, chỉ những keyframe cơ sở mới cần được cân nhắc đến khi có những sửa
đổi lớn liên quan đến thời gian vì các breakdown đã tự động điều chỉnh chúng cho phù
hợp với sự thạy đổi này.

Khảo sát mẫu:
-

Mở tập tin minionAnim.ma

-

Play mẫu và quan sát.
Ta sẽ thực hiện một vài sửa đổi cho hoạt động đôi cánh của nhân vật.
Chọn điểm điều khiển wingControl bằng cách đánh lệnh select wingControl trong
trường Command Line hoặc trong Window > General Editors > Script Editor
window ( nhớ nhấn Enter ở phía bàn phím số nếu sử dụng Script Editor). Ngoài ra
còn cách khác là chọn handle nằm ngay trên đôi cánh nhân vật. Bằng cách set các
key và sử dụng breakdown cho điểm wingControl, toàn bộ cử động của nhân vật
sẽ trông uyển chuyển và thú vị hơn hẳn.

-

Tháng 6/2005

Chuyên đề Đồ họa Ứng dụng

Bây giờ hãy thực hiện set keys và breakdown cho wingControl.
Để set một key cho điểm điều khiển wingControl, chọn Animate > Set Key (nhớ
là trong bộ menu Animation). Để set một breakdown, chọn Animate > Set Breakdown.
Dùng Channel Box hay Attribute Editor để gán các giá trị quay theo bảng được
liệt kê sau:
Rotate
Frame X
Key 200
Breakdown
Breakdown
Key 330
Breakdown
Key 360

Y
-3.5
265
305
-20
345
-3

Z
25
-12
0
17
4
20

-8
8
0
-30
20
-20

-5
-5
-2

Trong Time Slider, các frame được set key xuất hiện dưới dạng các sọc nhỏ đỏ
trong khi các breakdown xuất hiện dưới dạng sọc màu xanh. Playback để xem kết quả.

Để biên tập các key và hiểu được breakdowns tự điều chỉnh chúng theo như thế
nào, sử dụng Shift + Nút chuột trái để Drag chọn vùng liền trước và liền sau frame 330
trong Timeslider cho sáng lên. Vùng được chọn sẽ có màu đỏ trong Timeslider. Với key
ở frame 330 được chọn, di chuyển vùng sáng đỏ quanh key trong Timeslider bằng cách
sử dụng nút chuột trái.
Xem mẫu hoàn chỉnh ở tập tin minionAnimEnd.ma.

Tháng 6/2005

Chuyên đề Đồ họa Ứng dụng

Kết luận:

Breakdown ghi nhận mối quan hệ thích hợp với các key hoặc ở mặt này hoặc ở
mặt kia của chúng. Biên tập một ke...
Chuyên đề Đồ họa Ứng dụng
Tạo hoạt họa bằng cách sử dụng Breakdown keys.
Breakdown keys: là dạng đặc biệt của keyframe. Breakdown keys ghi nhận một
quan hệ thích hợp theo thời gian cùng với các keyframe thông thường của chúng. Phương
pháp Breakdown key tạo sự tiếp cận dễ dàng và đơn giản hơn đối với việc biên tập các
thời điểm trong vấn đề tạo hoạt họa
Khi các keyframe được điều chỉnh, breakdown key cũng tự động cập nhật để đảm
bảo giữ vững mối quan hệ theo thời gian với các keyframe đã được biên tập. Sử dụng
breakdown key, chỉ những keyframe cơ sở mới cần được cân nhắc đến khi có những sửa
đổi lớn liên quan đến thời gian vì các breakdown đã tự động điều chỉnh chúng cho phù
hợp với sự thạy đổi này.
Khảo sát mẫu:
- Mở tập tin minionAnim.ma
- Play mẫu và quan sát.
Ta sẽ thực hiện một vài sửa đổi cho hoạt động đôi cánh của nhân vật.
- Chọn điểm điều khiển wingControl bằng cách đánh lệnh select wingControl trong
trường Command Line hoặc trong Window > General Editors > Script Editor
window ( nhớ nhấn Enter ở phía bàn phím số nếu sử dụng Script Editor). Ngoài ra
còn cách khác là chọn handle nằm ngay trên đôi cánh nhân vật. Bằng cách set các
key và sử dụng breakdown cho điểm wingControl, toàn bộ cử động của nhân vật
sẽ trông uyển chuyển và thú vị hơn hẳn.
Tháng 6/2005
Breakdown keys - Trang 2
Breakdown keys - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Breakdown keys 9 10 422