Ktl-icon-tai-lieu

BTL mạng máy tính

Được đăng lên bởi nguuyenhoang95
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠNG CỤC BỘ
NHÓM 12:
1.
2.
3.

Nguyễn Hữu Hoài
Nguyễn Mạnh Hùng
Đinh Long Hải

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Đoàn Văn Trung

Hà Nội 2015

1

CHƯƠNG 1:TÌM HIỂU CÁC THIẾT BỊ MẠNG VÀ HOẠT
ĐỘNG
I/ CÁC THIẾT BỊ MẠNG
1.

NIC( Network Interface Card)
2

Card mạng (network card), hay card giao tiếp mạng (Network Interface Card), là
một bản mạch cung cấp khả năng truyền thông mạng cho một máy tính. Nó còn được
gọi là bộ thích nghi LAN (LAN adapter), được cắm trong một khe (slot) của bản mạch
chính và cung cấp một giao tiếp kết nối đến môi trường mạng. Chủng loại cạc mạng
phải phù hợp với môi trường truyền và giao thức được sử dụng trên mạng cục bộ.
Cạc mạng là thiết bị chịu trách nhiệm:




Chuyển đổi các tín hiệu máy tính ra các tín hiệu trên phương tiện truyền dẫn và
ngược lại.
Gửi/nhận và kiểm soát luồng dữ liệu được truyền.

Các thành phần của card mạng:

3



I/O Address: Địa chỉ bộ nhớ chính của máy tính, được dùng để trao đổi dữ liệu
giữa máy tính với thiết bị (cạc mạng)



Memory Address: Địa chỉ bộ nhớ chính của máy tính, là nơi bắt đầu vùng đệm
dành cho các xử lí của cạc mạng



DMA Channel: Cho phép thiết bị (cạc mạng) làm việc trực tiếp với bộ nhớ máy
tính mà không cần thông qua CPU



Boot PROM: Cho phép khởi động hệ thống và kết nối vào mạng



MAC Address: Địa chỉ định danh duy nhất được IEEE cấp cho mỗi cạc mạng



Đầu nối BNC: Nối cạc mạng với cáp qua đầu nối chữ T (10BASE2)



Đầu nối RJ- 45: Nối cạc mạng với cáp qua đầu nối RJ-45 (10BASET/100BASE-T)
Đầu nối AUT: Nối cạc mạng với cáp (10BASE5)




Khe cắm mở rộng: nơi cho phép gắn cạc mạng vào máy tính, có nhiều
chuẩn: ISA, EISA, PIC, MCA,...



IRQ (Interrupt Request): Chỉ số ngắt. Mỗi thiết bị trên máy tính, kể cả cạc
mạng, đều được ấn định một chỉ số ngắt duy nhất để yêu cầu CPU phục vụ

Ví dụ:
IRQ=0: system timer
IRQ=4: COM1 và COM3
IRQ=10: chưa ấn định
4

Giao tiếp qua card mạng:

Bộ thu phát (transceiver) chuyển đổi dữ liệu song song sang dữ liệu tuần tự và ngược
lại.
Dữ liệu tuần tự có thể ở dạng: tín hiệu tương tự (analog signal), tín hiệu số (digital
signal) hoặc tín hiệu quang (light signal).

Cạc mạng giao tiếp với mạng qua một cầu nối nối tiếp và với máy tính qua một cầu
nối song song. Cạc mạng dùng một IRQ, một địa chỉ I/O và một không gian địa chỉ để
làm việc với hệ điều hành.
Trình điều khiển card mạng:


Trình điều khiển cạc mạng (driver) là bộ phận phần mềm trung gian có nhiệm
vụ giao tiếp gi...




1. Nguyễn Hữu Hoài
2. Nguyễn Mạnh Hùng
3. Đinh Long Hải
Giảng viên hướng dẫn: ThS.Đoàn Văn Trung
Hà Nội 2015
1
BTL mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BTL mạng máy tính - Người đăng: nguuyenhoang95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
BTL mạng máy tính 9 10 265