Ktl-icon-tai-lieu

BTL : Phần mềm quản lý điển bằng Access

Được đăng lên bởi Nguyễn Tiến
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập môn thông tin quản lý
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Bài tập lớn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM BẰNG
ACCESS
(Môn: Hệ thống thông tin quản lí)

Người hướng dẫn: HỒ TRỌNG BINH
Lớp: 10LDTH12

BMT, tháng 10 năm 2011

1

Bài tập môn thông tin quản lý

MỤC LỤC
MỤC LỤC.........................................................................................................................
DANH SÁCH HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ...............................................................................
DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT....................................................
NỘI DUNG CHÍNH.........................................................................................................
II. MÔ TẢ BÀI TOÁN:..............................................................................................
1. Chức năng:.............................................................................................................
2. Người dùng:...........................................................................................................
3. Tiêu chuẩn đánh giá:..............................................................................................
4. Quy định:................................................................................................................
5. Quản lý:..................................................................................................................
6. Nghiệp vụ:............................................................................................................
7. Hệ thống báo cáo:................................................................................................
8. Quản lý hệ thống:.................................................................................................
III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG:................................................................................
1. Sơ đồ use-case:.....................................................................................................
a. Sơ đồ use-case tổng quát:.................................................................................
b. Nhiệm vụ của actor “Ban giám hiệu”:.............................................................
c. Nhiệm vụ của actor “Giáo vụ”:........................................................................
d. Nhiệm vụ của actor “Giáo viên”:.....................................................................
2. Đặc tả...
Bài tập môn thông tin quản lý
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bài tập lớn
PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM BẰNG
ACCESS
(Môn: Hệ thống thông tin quản lí)
Người hướng dẫn: HỒ TRỌNG BINH
Lớp: 10LDTH12
BMT, tháng 10 năm 2011
1
BTL : Phần mềm quản lý điển bằng Access - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BTL : Phần mềm quản lý điển bằng Access - Người đăng: Nguyễn Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
BTL : Phần mềm quản lý điển bằng Access 9 10 503