Ktl-icon-tai-lieu

BTL Quản lý dự án:" Xây dựng website quản bá sản phẩm gạch ốp lát"

Được đăng lên bởi doantuananh123ktpm3k6
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2109 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

BÀI TẬP LỚN
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN

MỀM

Đề tài: Quản lý dự án xây

dựng website quảng bá
sản phẩm đá ốp lát.

GV hướng dẫn:

Ths Nguyễn Đức Lưu

Nhóm thực hiện:

Nhóm 10

Thành viên :

Phạm Song Hào
Đoàn Tuấn Anh
Nguyễn Văn Phượng

Lớp:

KTPM3_K6

Hà Nội, ngày 06, tháng 06, năm 2014

LỜI CẢM ƠN

Nhóm _KTPM3_K6

1

Với đề tài Quản lý dự án xây dựng Website quảng bá sản phẩm đá ốp lát.
Chúng em đã phần nào làm được công việc cơ bản trong quá trình quản lý của một dự
án công nghệ thông tin, hiểu được chức năng nhiệm vụ của từng công việc. Trong quá
trình làm bài tập lớn này chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Ths. Vũ Đức Lưu –
giảng viên hướng dẫn bộ môn Quản lý dự án đã giúp chúng em hiểu được ý nghĩa của
môn học, giảng dạy cho chúng em hiểu những kiến thức cơ bản cần có trong công việc
quản lý một dự án công nghệ thông tin, và đồng thời thầy đã giúp đỡ, góp ý với chúng
em rất nhiều trong quá trình làm bài tập lớn của môn học. Nhân đây nhóm chúng tôi
cũng xin cám ơn các bạn trong lớp đã có những lời góp ý cho nhóm trong quá trình
thực hiện làm bài tập lớn.

LỜI MỞ ĐẦU

Bạn nghĩ như thế nào khi một công ty không có người quản lý, và không có
phương pháp quản lý hiệu quả. Công việc quản lý trong bất kỳ ngành nghề nào hiện
Nhóm _KTPM3_K6

2

nay đều rất quan trọng, chính vì thế công việc Quản lý dự án phần mềm cũng không có
gì khác biệt . Hiện nay, với sự phát triển không ngừng nghỉ của ngành công nghệ phần
mềm, ứng dụng của nó trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống thì công việc xây dựng
nên môt sản phẩm phần mềm cũng mất kinh phí, thời gian, yêu cầu nguồn nhân lực…..
Vậy chúng ta cần làm gì để hoàn thành được một dự án, sản phẩm phần mềm thì công
việc quản lý để xây dựng nó rất quan trọng và điều này không có ai có thể phủ nhận
được.
Sau đây chúng em xin giới thiệu đến thầy và các bạn về những công việc chúng
em đã làm trong quá trình thực hiện làm đề tài Quản lý dự án xây dựng Website
quảng bá sản phẩm đá ốp lát.

Phần I. Mở đầu
Tên đề tài: Quản lý dự án xây dựng Website quảng bá sản phẩm đá ốp lát.
Lý do chọn đề tài.
Với sự phát triển của công nghệ truyền thông, thông tin. Công việc mua bán, quảng bá
sản phẩm,…. của các doanh nghiệp, cá nhân ngày càng phổ biến. Chính vì vậy mà
chúng em muốn thực hiện đề tài “Quản lý dự án xây dựng Website quảng bá sản
Nhóm _KTPM3_K6

3

phẩm đá ốp lát”. Trong môn quản lý dự án để hiểu thêm về những công việc cần phải
làm, xây dựng trong quá trình thực hiện xây dựn...
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin
BÀI TẬP LỚN
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
Đề tài: Quản lý dự án xây dựng website quảng bá
sản phẩm đá ốp lát.
GV hướng dẫn: Ths Nguyễn Đức Lưu
Nhóm thực hiện: Nhóm 10
Thành viên : Phạm Song Hào
Đoàn Tuấn Anh
Nguyễn Văn Phượng
Lớp: KTPM3_K6
Hà Nội, ngày 06, tháng 06, năm 2014
LỜI CẢM ƠN
Nhóm _KTPM3_K6 1
BTL Quản lý dự án:" Xây dựng website quản bá sản phẩm gạch ốp lát" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BTL Quản lý dự án:" Xây dựng website quản bá sản phẩm gạch ốp lát" - Người đăng: doantuananh123ktpm3k6
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
BTL Quản lý dự án:" Xây dựng website quản bá sản phẩm gạch ốp lát" 9 10 135