Ktl-icon-tai-lieu

Buổi 0506 Phân tích và đo lường kết quả (Marota.vn)

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 857 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SEO Practice
Chiến lược SEO tổng thể,
thu hút hàng nghìn khách hàng tiềm năng
vào website của bạn

“Nếu khách hàng không tìm thấy bạn,
Họ sẽ tìm thấy đối thủ của bạn”

Nguyên tắc học tập tại Marota
Tôn trọng mọi người
Tích cực học tập với 110% năng lượng
Không bao giờ bỏ đồng đội lại phía sau

Buổi 5,6 Phân tích & đo lường kết quả

Buổi 5,6.Phân tích & Đo lường
• Giới thiệu về Google Analytics
• Phân tích và tối ưu hiệu quả chiến dịch SEO dựa
trên 6 chỉ số quan trọng
• Bổ sung từ khóa, nội dung cho chiến dịch
• Giới thiệu về Google Webmaster Tools
• Khai thác tối đa hiệu quả từ GWT
• Thực hành

Google Analytics
Những con số biết nói

Tại sao cần phân tích số liệu?

Báo cáo tổng quan về đối tượng

Báo cáo thời gian thực

Báo cáo sức thu hút

Báo cáo sức thu hút

6 chỉ số quan trọng

Tối ưu website, tăng chất lượng
các chỉ số quan trọng

Làm thế nào để tăng chỉ số:
Số trang / phiên?

Làm thế nào để tăng chỉ số:
Thời gian xem / phiên?
Time On Site

Làm thế nào để tăng chỉ số:
Returning? KH thân thuộc

Google Webmaster Tools

Trang tổng quan

Báo cáo lưu lượng tìm kiếm

Báo cáo lập chỉ mục

Báo cáo thu thập dữ liệu

Thực hành
• Rà soát lại toàn bộ các bài tập từ buổi 01
• Thực hành phân tích số liệu của website
• Điều chỉnh nội dung, bài viết từ kết quả phân
tích

...
SEO Practice
Chiến lược SEO tng th,
thu hút hàng nghìn khách hàng tim năng
vào website ca bạn
Buổi 0506 Phân tích và đo lường kết quả (Marota.vn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Buổi 0506 Phân tích và đo lường kết quả (Marota.vn) - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Buổi 0506 Phân tích và đo lường kết quả (Marota.vn) 9 10 9