Ktl-icon-tai-lieu

Buổi 3 Tối ưu website chuẩn SEO (Marota.vn)

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1494 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SEO Practice
Chiến lược SEO tổng thể,
thu hút hàng nghìn khách hàng tiềm năng
vào website của bạn

“Nếu khách hàng không tìm thấy bạn,
Họ sẽ tìm thấy đối thủ của bạn”

Nguyên tắc học tập tại Marota
Tôn trọng mọi người
Tích cực học tập với 110% năng lượng
Không bao giờ bỏ đồng đội lại phía sau

Buổi 3 Tối ưu website chuẩn SEO

Buổi 3.Tối ưu website chuẩn SEO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Khái niệm về cấu trúc website chuẩn SEO
Kỹ thuật tối ưu liên kết nội bộ, điều hướng spider
6 thành phần cốt lõi khi onpage
Tối ưu hình ảnh chuẩn SEO
Cách tạo sitemap XML
Các yếu tố ảnh hưởng đến xếp hạng từ khóa
Công cụ theo dõi thứ hạng
Chiến lược nội dung cho web, với SEO tổng thể
Thực hành lên ds từ khóa+kế hoạch nội dung
Thực hành tối ưu onpage cho các từ khóa chính và
các trang bổ trợ

Lựa chọn từ khóa tối ưu

Lựa chọn từ khóa tối ưu

Lựa chọn từ khóa tối ưu

Lựa chọn từ khóa tối ưu

Lựa chọn từ khóa tối ưu

Lựa chọn từ khóa tối ưu

Lựa chọn từ khóa tối ưu

Cấu trúc website chuẩn SEO

URL thân thiện vs không

Cấu trúc website chuẩn SEO

Cấu trúc website chuẩn SEO

Cấu trúc website SILO

6 thành phần cốt lõi khi on-page

Tiêu đề

URL – Đường dẫn website

Thẻ heading H1, H2, …

Đoạn văn bản đầu tiên và cuối cùng

Hình ảnh

Từ khóa trong bài (mật độ)

Tối ưu SEO cho hình ảnh

Tối ưu SEO cho hình ảnh
Những yếu tố quan trọng
• Từ khóa trong tên file ảnh
• Từ khóa văn bản xung quanh
• Kích thước hình ảnh (tối thiểu 320 pixel, tối đa
1280 điểm ảnh)
• Từ khóa trong thẻ alt
• Đảm bảo Google Spider có thể truy cập thư mục
hình ảnh trên trang web bạn

Cách tạo sitemap.xml


Tham khảo tỷ lệ bấm theo vị trí

Các yếu tố ảnh hưởng

Kim tự tháp trong SEO

Công cụ theo dõi từ khóa

Cài đặt Add-ons

Kiểm tra bằng tay

Cài đặt Tools kiểm tra thứ hạng

Thực hành
• Xây dựng danh sách từ khóa SEO tổng thể
• Xây dựng kế hoạch chiến lược nội dung
• Tối ưu on-ppage

...
SEO Practice
Chiến lược SEO tng th,
thu hút hàng nghìn khách hàng tim năng
vào website ca bạn
Buổi 3 Tối ưu website chuẩn SEO (Marota.vn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Buổi 3 Tối ưu website chuẩn SEO (Marota.vn) - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Buổi 3 Tối ưu website chuẩn SEO (Marota.vn) 9 10 665