Ktl-icon-tai-lieu

Buổi 4 Kỹ thuật xây dựng liên kết backlink (marota.vn)

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SEO Practice
Chiến lược SEO tổng thể,
thu hút hàng nghìn khách hàng tiềm năng
vào website của bạn

“Nếu khách hàng không tìm thấy bạn,
Họ sẽ tìm thấy đối thủ của bạn”

Nguyên tắc học tập tại Marota
Tôn trọng mọi người
Tích cực học tập với 110% năng lượng
Không bao giờ bỏ đồng đội lại phía sau

Buổi 4 Kỹ thuật xây dựng backlinks

Buổi 4. Kỹ thuật xây dựng backlinks
•
•
•
•
•
•
•

Khái niệm về backlink
Phương pháp lựa chọn backlink tốt
Kỹ thuật đi link diễn đàn
Kỹ thuật xây dựng link từ mạng xã hội
Phương pháp xây dựng backlink tự nhiên từ video
Mô hình xây dựng liên kết phổ biến
Mô hình xây dựng liên kết theo quy trình chuẩn
của MAROTA
• Thực hành xây dựng backlink theo quy trình chuẩn
Bài tập

Khái niệm về backlink

Đâu là backlink chất lượng?
• Liên quan đặc thù ngành nghề
(các trang chuyên ngành)
• PR cao
• Trang uy tín, tần suất cập nhật tin bài nhiều
• Đuôi .edu, .gov
• Diễn đàn có chuyên mục liên quan
• Có do-follow

Kỹ thuật đi link diễn đàn
• Lựa chọn diễn đàn có chuyên mục liên quan
• Cú pháp:
– “từ khóa” +forum
– “từ khóa” +”diễn đàn”

• Kiểm tra do-follow, no-follow
• Kiểm tra chính sách diễn đàn
• Cách đặt link:
– Tin link đến bài khác trong diễn đàn
– Tin link đến bài blog vệ tinh
– Tin link đến bài khác trong diễn đàn

• Có thể đặt 1,2 link từ khóa trong nội dung
• Lưu ý: chỉ nên đặt 1 link về blog vệ tinh, không đặt về
website gốc

Kỹ thuật đi link từ mạng xã hội
Share bài viết từ blog, site gốc
Share hình ảnh và link

Kỹ thuật tạo backlink tự nhiên
từ video
Quay và chia sẻ các video hướng dẫn, mẫu,
đánh giá, phỏng vấn lên site gốc, blog, facebook


Mô hình xây dựng liên kết
phổ biến

Mô hình link wheel

Mô hình pyramid

Mô hình xây dựng link MAROTA

Thực hành xây dựng backlink
theo mô hình của MAROTA

Bài tập về nhà
• Hoàn thiện danh sách từ khóa tổng thể và phân
nhóm từ khóa chính, phụ
• Lên chiến lược nội dung gồm 100 bài đăng
• 1 post/blog (2 blogs) đặt link về web chính
• Share lên FB các bài post và blogs
• 5 posts/5 diễn đàn đặt links về blog
• Duy trì đều đặn mỗi ngày
• Cuối tuần kiểm tra kết quả = tay + RankIT

...
SEO Practice
Chiến lược SEO tng th,
thu hút hàng nghìn khách hàng tim năng
vào website ca bạn
Buổi 4 Kỹ thuật xây dựng liên kết backlink (marota.vn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Buổi 4 Kỹ thuật xây dựng liên kết backlink (marota.vn) - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Buổi 4 Kỹ thuật xây dựng liên kết backlink (marota.vn) 9 10 352