Ktl-icon-tai-lieu

C#

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CNTT

Chương 1

MICROSOFT .NET

1.1

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Tình hình trước khi MS.NET ra đời

1.2

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Việc phát triển không đồng nhất, do lợi ích khác nhau của các công
ty phần mềm lớn làm ảnh hưởng đến những người xây dựng
phần mềm
Java được Sun viết, mạnh, ảnh hướng tới việc chạy trên nhiều hệ
điều hành, độc lập với bộ xử l‎ý (Intel, Risc,…). Đặc biệt Java rất
thích hợp cho việc viết các ứng dụng trên Internet. Tuy nhiên,
Java lại có hạn chế về mặt tốc độ.
Lập trình Web, người ta vẫn dùng CGI-Perl và gần đây nhất là PHP,
nhưng Perl có nhiều quy ước khác thường và không phát triển
thống nhất.
Phát triển ứng dụng trên Windows ta có thể dùng Visual C++,
Delphi hay Visual Basic
Visual C++ là một ngôn ngữ rất mạnh và cũng rất khó sử dụng.
Visual Basic đơn giản dễ học, dễ dùng nhất nên rất thông dụng,
hạn chế là Visual Basic không phải ngôn ngữ hướng đối tượng.
Visual Basic không thích hợp cho viết các ứng Web Server nên
Microsoft tạo ra ASP (Active Server Page).
KHOA CNTT

Microsoft .NET

1.3

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Tổng quan
Microsoft .NET gồm 2 phần chính :
 Framework: cung cấp những gì cần thiết và căn bản,
trong đَó ta dùng những hạ tầng cơ sở theo một qui
ước nhất định để công việc được trôi chảy. Là thành
phần quan trọng nhất.
 Integrated Development Environment (IDE): môi
trường giْúp triển khai dễ dàng, và nhanh chَóng các
ứng dụng dựa trên nền tảng .NET(mặc dù không có
thì dùng Notepad cũng được). .NET toàn bộ các ngôn
ngữ C#, Visual C++ hay Visual Basic.NET đều dùng cùng
một IDE
KHOA CNTT







Một số tính
năng của Microsoft .NET

1.4

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Mô hình lập trình cho phép nhà phát triển xây dựng các
ứng dụng dịch vụ web và ứng dụng client với Extensible
Markup Language (XML).
Tập hợp dịch vụ XML Web, như Microsoft .NET My
Services cho phép nhà phát triển đơn giản và tích hợp người
dùng kinh nghiệm.
Cung cấp các server phục vụ bao gồm: Windows 2000, SQL
Server, và BizTalk Server, tất cả đều tích hợp, hoạt động, và
quản lý‎ các dịch vụ XML Web và các ứng dụng.
Các phần mềm client như Windows XP và Windows CE
gíup người phát triển phân phối sâu và thuyết phục người
dùng kinh nghiệm thông qua các dٍạng thiết bị.
Nhiều công cụ hỗ trợ như Visual Studio .NET, để phát triển
các dịch vụ Web XML,ứng dụng trên nền Windows hay nền
web một c‫ل‬ch dể dàng và hiệu quả.

KHOA CNTT

1.5

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

.NET Framework có hai thành phần chính:
 Common Language Runtime (CLR): runtime như là
một đại lý quản l‎ý mã nguồn khi nóَ được thực th...
1.1
KHOA CNTT
ĐẶNG KIÊN CƯỜNG
Chương 1
MICROSOFT .NET
C# - Trang 2
C# - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
C# 9 10 38