Ktl-icon-tai-lieu

C# trong lập trình game

Được đăng lên bởi Trần Bảo
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM
KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Đề tài:ỨNGDỤNG

C# TRONG

LẬPTRÌNH GAME

GVHD: Nguyễn Minh Chương
SVTH: Nguyễn Thanh Dâng
ĐỗThanh Sơn
TrươngQuang Kim Hoàn

NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

•
•
•
•
•
•
•

I.Ngôn ngữ lập trình C#
II.Lập trình đồ họa với C#
III.Sprite
IV.Phát hiện va chạm & game bắn cung
V.Phát âm thanh
VI.Tạo Map
VII.VẽMap &Cuộn Map

I. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

•

Kiểu dữ liệu cơ bản (giống với C)

– Có thêm kiểu bool, kích thước các kiểu dữ liệu được mở rộng thêm.

•

Cấu trúc điều khiển(giống với C)

– Thêm vòng lặp foreach để duyệt mảng

•

Xử lý ngoại lệ

– Thêm cơ chế bắt lỗi và xử lý lỗi

•

Cấu trúc và lớp

Cấu trúc và Lớp

•
•
•

Cho phép tạo các kiểu dữ liệu riêng của người dùng.
Cấu trúc và lớp gần như giống nhau hoàn toàn.
Điểm khác biệt

– Cấu trúc là kiểu giá trị
– Lớp là kiểu tham chiếu.

Cấu tạo của lớp

•
•
•

Các biến thành viên
Thuộc tính
Phương thức

– Phương thức tạo (mức truy cập là Public, tên phương thức trùng với tên lớp)
– Phương thức hủy (mức truy cập là Public, tên phương thức có dạng “~ TênLớp”)

II. Lập trình đồ họa với C#

•

C#sửdụngthư viện GDI+ (Graphical Device Interface)choviệcxửlýđồhọa

Hình 1. Vai trò của GDI+

Hình 2. GDI+ namespace

Hệ tọa độ GDI+

Hình 3. Hệ tọa độ GDI+

Màu sắc – Lớp Color

Hình 4. Các thành phần của màu sắc

•

Alpha biểu diễn độ trong suốt của màu

– Giá trị 0 nghĩa là màu hoàn toàn trong suốt
– và ngược lại.

Kết quả thử nghiệm các hàm đồ họa

III. SPRITE

•

Sprite và những vật thể có thể di chuyển và tương tác trong game (người chơi, kẻ
thù, …).

•

Phân biệt nó với các đối tượng tĩnh, tức là những đối tượng cứng không tương tác
hay thay đổi trong game

Hình 5. Minh họa Sprite

Ảnh tạo Sprite

•
•

Dùng các phần mềm đồ họa cùng với các phần mềm chuyên dụng để tạo Sprite.
Sử dụng công cụ Google tìm kiếm hình ảnh để tìm các ảnh tạo Sprite bằng từ
khóa:“Sprite Sheet”

•

Trang web sau cung cấp các hình ảnh đồ họa cho việc lập trình Game:


III. SPRITE (tt)

•

Thực chất ra, Sprite chỉ gồm các hình ảnh liên tiếp nhau của một chuyển động,
được vẽ liên tiếp nhau.

•
•
•

Mỗi một chuyển động cần khoảng 8÷10 ảnh.
Ảnh nên tách bỏ nền và lưu dưới dạng PNG.
Để dễ quản lý, mỗi Sprite chỉ sử dụng một ảnh, mỗi dòng của ảnh là các frame
của một hành động.

Vòng lặp “Game Loop”
Load_Game();
while(!p_gameOver)
{
Update_Game();
Application.DoEvents();
}
Game_End();

•

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM
KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Đề tài:ỨNGDỤNG C# TRONG
LẬPTRÌNH GAME
GVHD: Nguyễn Minh Chương
SVTH: Nguyễn Thanh Dâng
ĐỗThanh Sơn
TrươngQuang Kim Hoàn
C# trong lập trình game - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
C# trong lập trình game - Người đăng: Trần Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
C# trong lập trình game 9 10 572