Ktl-icon-tai-lieu

C++ và lập trình hướng đối tượng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

GS. Phạn văn ất

C++

Cùng một tác giả:
1.

Ngôn ngữ C - lý thuyết và thực hành
với 80 chương trình mẫu trong KHKT và quản lý kinh tế

2.

Kỹ thuật lập trình turbo pascal 5 - 7
Giáo trình cơ sở và nâng cao
với kỹ thuật lập trình hướng đối tượng

3.

Kỹ thuật lập trình C
Cơ sở và nâng cao

4.

Và

Lập trình hướng đối tượng

nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
Hà nội 1999
C++ và lập trình hướng đối tượng

5.

hướng dẫn sử dụng microsoft access 97
(Có minh hoạ trên nhiều bài toán thực tế)
Kỹ thuật lập trình Access trên Windows

Địa chỉ tác giả: Phạm Văn ất P36 - B6 - Tổ 15, Láng hạ, Quận
Đống đa, Hà nội
Điện thoại: 8.359718
Sách có bán tại quầy sách Minh Châu:
Địa chỉ: 49 - Đại Cổ Việt, Hà nội
Điện thoại: 8.692785

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

lời nói đầu

Lập trình cấu trúc là phương pháp tổ chức, phân chia chương
trình thành các hàm, thủ tục, chúng được dùng để xử lý dữ liệu
nhưng lại tách rời các cấu trúc dữ liệu. Thông qua các ngôn ngữ
Foxpro, Pascal, C đa số những người làm Tin học đã khá quen biết
với phương pháp lập trình này.
Lập trình hướng đối tượng dựa trên việc tổ chức chương trình
thành các lớp. Khác với hàm và thủ tục, lớp là một đơn vị bao gồm
cả dữ liệu và các phương thức xử lý. Vì vậy lớp có thể mô tả các
thực thể một cách chân thực, đầy đủ cả phần dữ liệu và yêu cầu quản
lý. Tư tưởng lập trình hướng đối tượng được áp dụng cho hầu hết các
ngôn ngữ mới chạy trên môi trường Windows như Microsoft Access,
Visual Basic, Visual C. Vì vậy việc nghiên cứu phương pháp lập
trình mới này là rất cần thiết đối với tất cả những người quan tâm,
yêu thích Tin học.
C ra đời năm 1973 với mục đích ban đầu là để viết hệ điều hành
Unix trên máy tính mini PDP. Sau đó C đã được sử dụng rộng rãi
trên nhiều loại máy tính khác nhau và đã trở thành một ngôn ngữ lập
trình cấu trúc rất được ưa chuộng.
Để đưa C vào thế giới hướng hướng đối tượng, năm 1980 nhà
khoa học người Mỹ B. Stroustrup đã cho ra đời một ngôn ngữ C mới
có tên ban đầu là “C có lớp”, sau đó đến năm 1983 thì gọi là C++.
Ngôn ngữ C++ là một sự phát triển mạnh mẽ của C. Trong C++
chẳng những đưa vào tất cả các khái niệm, công cụ của lập trình
hướng đối tượng mà còn đưa vào nhiều khả năng mới mẻ cho hàm.
Như vậy C++ là một ngôn ngữ lai cho phép tổ chức chương trình
theo các lớp và các hàm. Có thể nói C++ đã thúc đẩy ngôn ngữ C
vốn đã rất thuyết phục đi vào thế giới lập trình hướng đối tượng ...
GS. Phạn văn ất
C++
Lập trình hướng đối tượng
nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
nội 1999
C++ và lập trình hướng đối tượng
Cùng một tác giả:
1. Ngôn ngữ C - lý thuyết và thực hành
với 80 chương trình mẫu trong KHKT và quản lý kinh tế
2. K thuật lập trình turbo pascal 5 - 7
Giáo trình cơ sở và nâng cao
với kỹ thut lập trình hướng đối tượng
3. K thuật lập trình C
Cơ sở và nâng cao
4. hướng dẫn sử dụng microsoft access 97
(Có minh hoạ trên nhiều bài toán thực tế)
5. K thuật lập trình Access trên Windows
Địa chỉ tác giả: Phạmn ất P36 - B6 - Tổ 15, Láng hạ, Quận
Đống đa, Hà nội
Điện thoại: 8.359718
Sách có bán tại quầy sách Minh Châu:
Địa chỉ: 49 - Đại C Việt, Hà nội
Điện thoại: 8.692785
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
C++ và lập trình hướng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
C++ và lập trình hướng đối tượng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
C++ và lập trình hướng đối tượng 9 10 532