Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tập xử lý tình huống môn hệ thống thông tin quả lý

Được đăng lên bởi Lưu Hải Trang
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3878 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ MÔN TIN HỌC – KHOA CƠ BẢN

CÁC BÀI TẬP XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Phần I: Bài tập chương III thiết kế và xây dựng các cơ sở dữ liệu, các hệ
thống thông tin quản lý:
Bài 1: HACOM là công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên may hàng xuất khẩu
sang Mỹ qua công ty OBA (Hồng Kông). Ngoài ra, để tận dụng công xuất
máy móc Công ty còn may một số mặt hàng để bán trong nước và xuất khẩu
sang các thị trường khác. Hàng tháng, HACOM mua nguyên vật liệu may
mặc trong nước, nhập các loại vải từ Hồng Kông hoặc các nước khác để gia
công theo đơn đặt hàng và theo mẫu của OBA. Tiền vải nhập từ nước ngoài
vào Việt Nam do OBA ứng trước.
Vốn cố định của HACOM trong năm 2003 là 1,5 tỷ USD.
Tổ chức của HACOM gồm: 1 giám đốc phụ trách chung, 2 phó giám đốc (1
phụ trách sản xuất và vật tư, 1 phụ trách kinh doanh và nội vụ). Bộ phận sản
xuất gồm 1 phân xưởng may với 5 dây truyền sản xuất, 1 phân xưởng giặt là,
1 phòng kỹ thuật làm nhiệm vụ thiết kế và cắt mẫu sản phẩm trước khi đưa
ra sản xuất hàng loạt, 1 phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS), 2 kho
hàng (1 kho hàng nguyên vật liệu và một kho thành phẩm). Bộ phận hành
chính có văn phòng, phòng Kế toán – Tài vụ, phòng Bảo vệ. Phân xưởng
may tổ chức thành các tổ theo dây truyền sản xuất. Tổng số cán bộ nhân viên
của HACOM là 320 người.
Cán bộ bộ phận hành chính, thủ kho và bảo vệ hưởng lương theo hệ số
lương do nhà nước qui định. Công nhân ở các phân xưởng hưởng lương theo
sản phẩm.Làm vượt định mức hưởng 1% tổng giá trị sản phẩm đã vượt. Làm
hỏng trừ lương theo 80% giá trị sản phẩm hỏng. Sản phẩm chính của
HACOM là áo sơ mi, quần bò, quần áo đông xuân, áo bu dông.
Với mỗi lô hàng khi nhận vải về phòng kỹ thuật nhận mẫu từ OBA hoặc
thiết kế mẫu theo yêu cầu của OBA, giặt là đo thử độ co giãn của vải, cắt
theo mẫu và chuyển xuống phân xưởng sản xuất hàng loạt. Sản phẩm ra khỏi
dây truyền qua phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm rồi mới đưa xuống
phòng giặt là đóng gói. Hàng được đóng vào thùng Các tông đưa vào nhập
kho. HACOM còn nhận các sản phẩm của các công ty khác để giặt là đóng
gói. HACOM có quan hệ rộng rãi với tất cả các công ty dệt may khác và các
công ty bông vải sợi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Tháng 1 năm 1995 công ty trang bị thêm 55 máy may mới (164000$) và 3
máy cắt mới (5000$) nhờ các máy móc mới mà doanh thu của công ty tăng
đáng kể
1

BỘ MÔN TIN HỌC – KHOA CƠ BẢN

Năm 2003 công ty trang bị 12 máy tính, 3 máy in HP Laze 1100 phục vụ các
bộ phận Kế toán, Văn phòng, các máy tính chưa được nối mạng và sả...
BỘ MÔN TIN HỌC – KHOA CƠ BẢN
CÁC BÀI TẬP XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Phần I: Bài tập chương III thiết kế và xây dựng các cơ sở dữ liệu, các hệ
thống thông tin quản lý:
Bài 1: HACOM là công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên may hàng xuất khẩu
sang Mỹ qua công ty OBA (Hồng Kông). Ngoài ra, để tận dụng công xuất
máy móc Công ty còn may một số mặt hàng để bán trong nước xuất khẩu
sang các thị trường khác. Hàng tháng, HACOM mua nguyên vật liệu may
mặc trong nước, nhập các loại vải từ Hồng Kông hoặc các nước khác để gia
công theo đơn đặt hàng theo mẫu của OBA. Tiền vải nhập từ nước ngoài
vào Việt Nam do OBA ứng trước.
Vốn cố định của HACOM trong năm 2003 là 1,5 tỷ USD.
Tổ chức của HACOM gồm: 1 giám đốc phụ trách chung, 2 phó giám đốc (1
phụ trách sản xuất vật tư, 1 phụ trách kinh doanh nội vụ). Bộ phận sản
xuất gồm 1 phân xưởng may với 5 dây truyền sản xuất, 1 phân xưởng giặt là,
1 phòng kỹ thuật làm nhiệm vụ thiết kế cắt mẫu sản phẩm trước khi đưa
ra sản xuất hàng loạt, 1 phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS), 2 kho
hàng (1 kho hàng nguyên vật liệu và một kho thành phẩm). Bộ phận hành
chính văn phòng, phòng Kế toán Tài vụ, phòng Bảo vệ. Phân xưởng
may tổ chức thành các tổ theo dây truyền sản xuất. Tổng số cán bộ nhân viên
của HACOM là 320 người.
Cán bộ b phận hành chính, thủ kho bảo vệ hưởng lương theo hệ số
lương do nhà nước qui định. Công nhân ở các phân xưởng hưởng lương theo
sản phẩm.Làm vượt định mức hưởng 1% tổng giá trị sản phẩm đã vượt. Làm
hỏng trừ lương theo 80% giá trị sản phẩm hỏng. Sản phẩm chính của
HACOM là áo sơ mi, quần bò, quần áo đông xuân, áo bu dông.
Với mỗi hàng khi nhận vải về phòng kỹ thuật nhận mẫu từ OBA hoặc
thiết kế mẫu theo yêu cầu của OBA, giặt là đo thử độ co giãn của vải, cắt
theo mẫu và chuyển xuống phân xưởng sản xuất hàng loạt. Sản phẩm ra khỏi
dây truyền qua phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm rồi mới đưa xuống
phòng giặt là đóng gói. Hàng được đóng vào thùng Các tông đưa vào nhập
kho. HACOM còn nhận các sản phẩm của các công ty khác để giặt đóng
gói. HACOM có quan hệ rộng rãi với tất cả các công ty dệt may khác và các
công ty bông vải sợi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Tháng 1 năm 1995 công ty trang bị thêm 55 máy may mới (164000$) 3
máy cắt mới (5000$) nhờ các máy móc mới doanh thu của công ty tăng
đáng kể
1
Các bài tập xử lý tình huống môn hệ thống thông tin quả lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài tập xử lý tình huống môn hệ thống thông tin quả lý - Người đăng: Lưu Hải Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Các bài tập xử lý tình huống môn hệ thống thông tin quả lý 9 10 218