Ktl-icon-tai-lieu

CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC

Được đăng lên bởi Bùi Thùy Dung
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1416 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1.

Khi kích đúp chuột và thanh tiêu đề của một cửa sổ đang ở kích thước cực đại, hệ điều
hành Windows XP sẽ:
a. Đóng cửa số đó
b. Thu cửa sổ đó về kích thước cực tiểu
c. Chuyển về chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ
d. Thu cửa sổ đó về kích thước trước đó
2. Chọn phát biểu sai về CPU trong các phát biểu sau:
a. Là hộp máy của máy vi tính, trong đó có bộ số học - lôgic và bộ nhớ.
b. Có thể tính toán và điều khiển việc chạy chương trình.
c. Là thiết bị trung tâm của máy tính.
d. Có tốc độ làm việc cực nhanh
3. Bạn hiểu Macro Virus là gì?
a. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện
b. Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)
c. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của Microsoft Word và Microsoft Excel
4. Phát biểu nào sau đây về phần mềm diệt virus là sai?
a. Phần mềm diệt virus có thể ngăn ngừa virus lây qua trình duyệt Web
b. Phần mềm diệt virus có khả năng diệt virus trong thư điện tử
c. Phần mềm diệt virus có khả năng diệt mọi virus
d. Phần mềm diệt virus cần phải được cập nhật thường xuyên để ngăn ngừa các loại virus mới
xuất hiện
5. Để chia một ô đã được đánh dấu trong bảng thành nhiều ô nhỏ, ta có thể sử dụng menu
sau:
a. Table\Merge Cells
b. Table\ Split Table
c. Table\ Split Cells
6. Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào không phải là phần mềm mã nguồn mở?
a. Microsoft Internet Explorer
b. Mozilla Thunderbird
c. Mozilla Firefox
d. OpenOffice.org
7. Mật khẩu mạnh là mật khẩu:
a. Có từ 8 ký tự trở lên
b. Có từ 8 ký tự trở lên, bao gồm cả chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt
c. Có từ 8 ký tự trở lên, bao gồm cả chữ cái
8. Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn
hàng này và thực hiện:
a. Nhấn phím delete
b. Table - Delete Rows
c. Tools - Delete
9. Trong Microsoft Word, chức năng Table\Merger Cells... dùng để
a. Tách một ô thành nhiều ô trong bảng
b. Trộn nhiều ô thành một ô trong bảng
c. Tách một bảng thành hai bảng
d. Tạo một bảng mới
10. Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ, thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để
sử dụng chung?
a. Máy in
b. Micro
c. Đĩa mềm
d. Webcam
11. Để ra khỏi Microsoft Word, thực hiện:

a. Vào File\Save
b. Vào File\Exit
c. Vào File\Close
12. Trong máy tính RAM có nghĩa là gì?
a. Là bộ xử lý thông tin
b. Các đáp án đều sai
c. Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên
d. Là bộ nhớ chỉ đọc
13. Theo bạn, điều gì mà tất cả các virus tin học đều cố thực hiện?
a. Lây nhiễm vào boot record
b. Phá hủy CMOS
c. Tự nh...
1. Khi kích đúp chuột và thanh tiêu đề của một cửa sổ đang ở kích thước cực đại, hệ điều
hành Windows XP sẽ:
a. Đóng cửa số đó
b. Thu cửa sổ đó về kích thước cực tiểu
c. Chuyển về chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ
d. Thu cửa sổ đó về kích thước trước đó
2. Chọn phát biểu sai về CPU trong các phát biểu sau:
a. Là hộp máy của máy vi tính, trong đó có bộ số học - lôgic và bộ nhớ.
b. Có thể tính toán và điều khiển việc chạy chương trình.
c. Là thiết bị trung tâm của máy tính.
d. Có tốc độ làm việc cực nhanh
3. Bạn hiểu Macro Virus là gì?
a. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện
b. Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)
c. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của Microsoft Word và Microsoft Excel
4. Phát biểu nào sau đây về phần mềm diệt virus là sai?
a. Phần mềm diệt virus có thể ngăn ngừa virus lây qua trình duyệt Web
b. Phần mềm diệt virus có khả năng diệt virus trong thư điện tử
c. Phần mềm diệt virus có khả năng diệt mọi virus
d. Phần mềm diệt virus cần phải được cập nhật thường xuyên để ngăn ngừa các loại virus mới
xuất hiện
5. Để chia một ô đã được đánh dấu trong bảng thành nhiều ô nhỏ, ta có thể sử dụng menu
sau:
a. Table\Merge Cells
b. Table\ Split Table
c. Table\ Split Cells
6. Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào không phải là phần mềm mã nguồn mở?
a. Microsoft Internet Explorer
b. Mozilla Thunderbird
c. Mozilla Firefox
d. OpenOffice.org
7. Mật khẩu mạnh là mật khẩu:
a. Có từ 8 ký tự trở lên
b. Có từ 8 ký tự trở lên, bao gồm cả chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt
c. Có từ 8 ký tự trở lên, bao gồm cả chữ cái
8. Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn
hàng này và thực hiện:
a. Nhấn phím delete
b. Table - Delete Rows
c. Tools - Delete
9. Trong Microsoft Word, chức năng Table\Merger Cells... dùng để
a. Tách một ô thành nhiều ô trong bảng
b. Trộn nhiều ô thành một ô trong bảng
c. Tách một bảng thành hai bảng
d. Tạo một bảng mới
10. Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ, thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để
sử dụng chung?
a. Máy in
b. Micro
c. Đĩa mềm
d. Webcam
11. Để ra khỏi Microsoft Word, thực hiện:
CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC - Trang 2
CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC - Người đăng: Bùi Thùy Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC 9 10 532