Ktl-icon-tai-lieu

Các giải pháp lập trình ASP.NET E

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: ONLINE DIARY

1
S Ổ

N H Ậ T

K Ý

T R Ự C

T U Y Ế N

19
Chương 1: Online Diary

Q

ua chương này, bạn sẽ tạo được một sổ nhật ký trực tuyến (online diary) và trình quản
lý danh bạ liên lạc (contacts manager). Vậy chính xác thì sổ nhật ký trực tuyến và
trình quản lý danh bạ liên lạc làm được việc gì? Sử dụng một giao diện dựa trên lịch
biểu, bạn có thể thêm, xóa, và chỉnh sửa một mục nhật ký cho bất kỳ ngày nào. Bạn cũng có
thể tạo các sự kiện, chẳng hạn như ghi nhớ ngày sinh của một người nào đó. Các sự kiện
không chỉ là ngày sinh mà còn có thể là các cuộc họp, cuộc hẹn,…

Hệ thống này có một hệ thống đăng nhập (gồm tên người dùng và mật khẩu), để chỉ có bạn
(chứ không ai khác) mới có thể xem nhật ký của bạn. Đây là điểm khác biệt so với blog. Hệ
thống này là một trình quản lý danh bạ liên lạc và nhật ký cá nhân—là nơi đặt những suy nghĩ
và những ghi chú mà bạn không muốn mọi người nhìn thấy. Còn blog là nơi bạn muốn tất cả
mọi người nhìn thấy.
Toàn bộ dự án này cho thấy sức mạnh của ASP.NET 2.0 và dễ dàng tạo nên các dự án thế này.
Đã qua rồi cái thời phải viết hàng trăm dòng mã để thực hiện đăng nhập, tạo người dùng
mới,... Chương này tận dụng các thành phần bảo mật mới của ASP.NET 2.0 nhằm cho bạn
thấy rằng rất dễ dàng tạo nên các dự án hữu ích và thú vị.
Phần đầu tiên sẽ hướng bạn sử dụng sổ nhật ký và các màn hình chính của nó. Phần tiếp theo
cho bạn cái nhìn tổng quan về thiết kế hệ thống. Sau đó, bạn bước vào các thành phần của hệ
thống, cũng như cách kết hợp chúng với nhau. Trong phần cuối cùng, bạn sẽ cài đặt sổ nhật
ký.

1.1

Sử dụng Online Diary

Mỗi người dùng có một sổ nhật ký trực tuyến riêng, để truy cập cần phải đăng nhập. Nhập tên
người dùng là demo với mật khẩu là password# để đăng nhập làm người dùng thử. Màn hình
đăng nhập được thể hiện trong hình 1-1.

Hình 1-1

Mặc dù màn hình này có thể gợi cho bạn nhiều điều kiểm và nhiều mã lệnh tạo nên chức năng
bảo mật, thật ra với các điều kiểm bảo mật mới trong ASP.NET 2.0 thì mọi việc trở nên rất dễ
dàng và chẳng có nhiều việc để làm.

20
Chương 1: Online Diary
Nếu bạn chưa đăng ký, liên kết Bạn chưa có tài khoản? Nhắp vào đây để đăng ký! sẽ đưa bạn
đến trang đăng ký, được mô tả trong hình 1-2.

Hình 1-2

Hình này cho thấy một điều kiểm khác nữa trong số các điều kiểm bảo mật mới trong
ASP.NET 2.0; việc tạo một quy trình đăng ký giờ đây chỉ là thêm một điều kiểm vào một
form!
Nếu quên mật khẩu, bạn có thể nhắp vào liên kết Bạn quên mật khẩu?, và bạn sẽ được dẫn
đến trang nhắc mậ...
1
Chương 1: ONLINE DIARY
S NH T KÝ TR C TUY N
Các giải pháp lập trình ASP.NET E - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giải pháp lập trình ASP.NET E - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Các giải pháp lập trình ASP.NET E 9 10 631