Ktl-icon-tai-lieu

Các giải pháp lập trình VB Nét

Được đăng lên bởi Uyen Minh
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyţn NgĔc Bình Phòðng — Lê Trŗn NhŚt Quįnh
tŬng hļp & biên dĞch

TҰ P I


N HÀ X U Ҩ T B Ҧ N GI A O T HÔ NG V Ұ N T Ҧ I

13

MͤC LͤC

MͤC LͤC

LӠI NÓI ĈҪU ..................................................................................................................... 5
CҨU TRÚC CӪA SÁCH ..................................................................................................... 7
QUY ѬӞC .......................................................................................................................... 9
YÊU CҪU Vӄ Hӊ THӔNG................................................................................................ 11
MӨC LӨC......................................................................................................................... 13
Chѭѫng 1: CHUӚI VÀ BIӆU THӬC CHÍNH QUY

19

1.1 Nӕi chuӛi ............................................................................................................. 21
1.2 Lҩy chuӛi con ...................................................................................................... 22
1.3 Tҥo chuӛi chӭa mӝt ký tӵ ÿѭӧc lһp lҥi nhiӅu lҫn ................................................ 23
1.4 Thay ÿәi kiӇu chӳ hoa-thѭӡng cӫa tҩt cҧ các ký tӵ trong chuӛi.......................... 23
1.5 Thӵc hiӋn phép so sánh chuӛi không phân biӋt chӳ hoa-thѭӡng ....................... 24
1.6 DuyӋt qua tҩt cҧ các ký tӵ trong chuӛi ................................................................ 24
1.7 Phân tích chuӛi thành tӯ ..................................................................................... 25
1.8 Tìm tҩt cҧ hiӋn diӋn cӫa mӝt dãy ký tӵ trong chuӛi ............................................. 27
1.9 Thay thӃ tҩt cҧ hiӋn diӋn cӫa mӝt dãy ký tӵ trong chuӛi ..................................... 28
1.10 Sӱ dөng padding khi hiӇn thӏ chuӛi ................................................................... 29
1.11 Ĉҧo chuӛi.......................................................................................................... 31
1.12 Chèn ký tӵ ngҳt dòng vào chuӛi........................................................................ 31
1.13 Chèn ký tӵ ÿһc biӋt vào chuӛi ........................................................................... 32
1.14 Xӱ lý chuӛi nhanh chóng bҵng StringBuilder .................................................... 33
1.15 ChuyӇn chuӛi thành mҧng byte.....................................................
N
N
g
g
u
u
y
y
ţ
ţ
n
n
N
N
g
g
Ĕ
Ĕ
c
c
B
B
ì
ì
n
n
h
h
P
P
h
h
ò
ò
ð
ð
n
n
g
g
L
L
ê
ê
T
T
r
r
ŗ
ŗ
n
n
N
N
h
h
Ś
Ś
t
t
Q
Q
u
u
į
į
n
n
h
h
t
t
Ŭ
Ŭ
n
n
g
g
h
h
ļ
ļ
p
p
&
&
b
b
i
i
ê
ê
n
n
d
d
Ğ
Ğ
c
c
h
h
T
T
Ұ
Ұ
P
P
I
I
h
h
t
t
t
t
p
p
:
:
/
/
/
/
w
w
w
w
w
w
.
.
d
d
v
v
p
p
u
u
b
b
.
.
c
c
o
o
m
m
.
.
v
v
n
n
/
/
d
d
v
v
/
/
d
d
e
e
t
t
a
a
i
i
l
l
s
s
.
.
a
a
s
s
p
p
x
x
?
?
i
i
t
t
e
e
m
m
i
i
d
d
=
=
2
2
4
4
4
4
N
N
H
H
À
À
X
X
U
U
Ҩ
Ҩ
T
T
B
B
Ҧ
Ҧ
N
N
G
G
I
I
A
A
O
O
T
T
H
H
Ô
Ô
N
N
G
G
V
V
Ұ
Ұ
N
N
T
T
Ҧ
Ҧ
I
I
Các giải pháp lập trình VB Nét - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giải pháp lập trình VB Nét - Người đăng: Uyen Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Các giải pháp lập trình VB Nét 9 10 867