Ktl-icon-tai-lieu

Các kinh nghiệm quí giá của công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các kinh nghi?m quí trong CNPM
Duong Anh Ð?c
1
Caùc kinh nghieäm quí cuûa
Coâng ngheä phaàn meàm
Các kinh nghiệm quí giá của công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các kinh nghiệm quí giá của công nghệ phần mềm - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các kinh nghiệm quí giá của công nghệ phần mềm 9 10 994