Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh thường gặp trong css

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các lệnh thường gặp trong css
Đối với một Web Designer không biết về CSS thì quả thực sẽ là một thiệt thòi rất lớn,
nếu không muốn nói là kém. Vậy bài viết này sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức cơ
bản cần và đủ là thiết kế một temp cho website hoàn chỉnh.
- Việc đầu tiên các bạn cần phải quan tâm đối với CSS đó chính là sự tương thích với các
trình duyệt web. Trên thế giới hiện nay có rất nhiều trình duyệt khác nhau, nhưng có lẽ
được tin dùng nhất chính là Mozila Firefox và Internet Explorer (trình duyệt của
window). Vì vậy mà viết các đoạn mã CSS sao cho tất cả các trình duyệt đều hiểu được
không phải là dễ, nhưng cũng không phải là quá khó như các bạn tưởng tượng.

1.Lệnh margin
Ta bắt đầu với canh lề
a.Căn lề 2 bên
.ClassName {
margin:20px;
}
b. Căn lề dùng lệnh auto:
CODE

.ClassName {
margin:20px auto;
}
- với lệnh trên, lề trái và phải sẽ tự động được căn giữa, còn lề trên và dưới sẽ được căn lề
là 20px.
c. lệnh Margins với 3 giá trị:
CODE
.ClassName {
margin:20px auto 50px;
}
- với lệnh này lề trên căn lề 20px, lề trái & phải sẽ được tự động căn giữa, lề dưới căn lề
50px.
2.Lệnh Padding:
- Các lệnh căn lề với padding:
CODE
.ClassName {
padding-top:10px; // căn lề trên
padding-right:20px; // căn lề phải
padding-bottom:30px; // căn lề dưới
padding-left:40px; // căn lề trái
}
- Để dễ dàng hơn ta có thể viết:
CODE
.ClassName {
padding:10px 20px 30px 40px;
}
- Như vậy cấu trúc lênh sẽ là : padding : top right bottom left;
Ta thấy 2 lệnh trên đều là căn lề, vậy chúng có gì khác nhau, chúng ta sẽ nói thêm về điều
này:
+ margin : khi dùng lệnh này để căn lề thì kích thước của khung nội dung của bạn sẽ
được giữ nguyên.
+ padding: với việc căn lề bằng lệnh padding thì kích thước của khung nội dung sẽ bị

thay đổi. Lấy ví dụ: khung nội dung của bạn có độ rộng 100px, khi dùng lệnh căn lề trái
padding-left:30px; thì khung sẽ bị dịch sang phải 30px, và khi đó độ rộng của khung sẽ
được cộng thêm vào là 30px, tức là 130px. Đó chính là mấu chốt khiến các bạn mới làm
quen thường bị xảy ra hiện tượng xô lệch do khi dùng padding vì chúng ta padding bao
nhiêu thì sẽ + thêm vào chiều rông cũ bấy nhiêu để tạo thành một chiều rộng mới.
3.Background:
- các thuộc tính cơ bản của lệnh như bên dưới:
CODE
.ClassName {
background-color: transparent; // làm trong nền trong suốt
background-image: url('/image.jpg'); // ảnh nền
background-repeat: no-repeat; // thuộc tính lặp lại
background-position: top right; // vị trí nền
background-attachment: scroll; // nền trượt
}
- ví ...
Các lệnh thường gặp trong css
Đối với một Web Designer không biết về CSS thì quả thực sẽ là một thiệt thòi rất lớn,
nếu không muốn nói là kém. Vậy bài viết này sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức cơ
bản cần và đủ là thiết kế một temp cho website hoàn chỉnh.
- Việc đầu tiên các bạn cần phải quan tâm đối với CSS đó chính là sự tương thích với các
trình duyệt web. Trên thế giới hiện nay có rất nhiều trình duyệt khác nhau, nhưng có lẽ
được tin dùng nhất chính là Mozila Firefox và Internet Explorer (trình duyệt của
window). Vì vậy mà viết các đoạn mã CSS sao cho tất cả các trình duyệt đều hiểu được
không phải là dễ, nhưng cũng không phải là quá khó như các bạn tưởng tượng.
1.Lệnh margin
Ta bắt đầu với canh lề
a.Căn lề 2 bên
.ClassName {
margin:20px;
}
b. Căn lề dùng lệnh auto:
CODE
Các lệnh thường gặp trong css - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lệnh thường gặp trong css - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các lệnh thường gặp trong css 9 10 641