Ktl-icon-tai-lieu

Các Lệnh UBUNTU

Được đăng lên bởi Hữu Nghĩa
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các Lệnh UBUNTU
Ver
2.0
[QUN TR MNG LINUX: TÓM TT LNH LINUX SERVER]
Biên so
n: ThS Âu Bu Long-Khoa CNTT-Trường ĐH Sư Phm TP. HCM Trang 1
CH ĐỀ: UBUNTU SERVER
Tóm tt lý thuyết các lnh qun tr h thng và mng
----//----
MC LC
I. Các lnh shell cơ bn............................................................................................... 5
1. Các lnh liên quan đến vic đăng nhp, đăng xut, qun lý tp tin, người dùng,
mt khu...................................................................................................................... 5
a. Cu trúc cây thư mc trong Ubuntu Linux. ...................................................... 5
b. Các lnh qun lý tp tin và thư mc. ................................................................ 7
c. Cơ chế phân quyn trên tp tin và thư mc. ..................................................... 8
d. Cơ chế qun lý ngưi dùng và nhóm. .............................................................. 9
e. Cơ chế lưu tr và qun lý mt khu. .............................................................. 10
2. Các lnh xem thông tin và cài đặt gói phn mm cho h thng. ....................... 11
a. Các lnh xem thông tin và qun lý các tiến trình (process) đang chy trên h
thng. ..................................................................................................................... 11
b. Cài đặt, g b và cp nht gói. ....................................................................... 12
c. Xem thông tin v phn cng, ghi nhn các s kin trên h thng. ................ 13
d. Xem thông tin v dung lượng đĩa, dung lượng thư mc,… ........................ 14
e. Cơ chế pipeline trong lúc thc thi lnh. ......................................................... 15
II. Cu hình các thiết đặt ban đầu cho card mng và h thng mng trên client. ...... 16
Các Lệnh UBUNTU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các Lệnh UBUNTU - Người đăng: Hữu Nghĩa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Các Lệnh UBUNTU 9 10 196