Ktl-icon-tai-lieu

Các thiết bị IO (Các thiết bị ngoại vi)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 7
Các thiết bị I/O
(Các thiết bị ngoại vi)

Nội dung chính của chương

 Nguyên tắc cơ bản của việc cài đặt và sử

dụng các thiết bị ngoại vi
 Sử dụng các cổng và các khe cắm mở rộng
để cài đặt bổ sung các thiết bị ngoại vi
 Bàn phím được tổ chức và hoạt động như thế
nào
 Các thiết bị trỏ (Các loại chuột)
 Hệ thống con video hoạt động như thế nào

Để hoạt động, một thiết bị mới có thể cần:

 Trình điều khiển thiết bị hoặc BIOS
 Tài nguyên hệ thống ( IRQ, DMA, địa chỉ
I/O , địa chỉ bộ nhớ)
 Phần mềm ứng dụng để khai thác chức năng
của thiết bị

Nguyên tắc cơ bản của việc cài đặt các
thiết bị ngoại vi

 Thiết bị ngoại vi là một thiết bị phần cứng

được điều khiển bằng phần mềm vì thế cần
phải cài đặt cả hai
 Phần mềm có thể có nhiều kiểu (cấp) khác
nhau: phải cài đặt tất cả các cấp
 Có thể có nhiều thiết bị đòi hỏi cùng các tài
nguyên hệ thống: cần phải giải quyết việc
xung đột tài nguyên nếu nó xảy ra

Thủ tục cài đặt thiết bị ngoại vi

1.
2.
3.

Cài đặt thiết bị (trong hoặc ngoài)
Cài đặt trình điều khiển thiết bị
Cài đặt phần mềm ứng dụng sử dụng được
chức năng của thiết bị

Tóm tắt chương

 Vấn đề cài đặt và hỗ trợ các thiết bị I/O
 Thủ tục cài đặt chung
 Cài đặt thiết bị I/O dùng cổng nối tiếp, song
song, USB, IEEE 1394 và các khe cắm mở
rộng
 Các thiết bị I/O cơ bản của PC: bàn phím,
chuột và hệ thống con video

Thi học kỳ

 Thi trắc nghiệm
 40 câu hỏi
 Mỗi câu hỏi có 5 trả lời: A,B,C,D,E
 Chỉ được phép chọn 1 trả lời
 Thời gian 60 phút
Good Luck to You!

...
Ch ng 7ươ
Các thi t b I/O ế
(Các thi t b ngo i vi)ế
Các thiết bị IO (Các thiết bị ngoại vi) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thiết bị IO (Các thiết bị ngoại vi) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các thiết bị IO (Các thiết bị ngoại vi) 9 10 620