Ktl-icon-tai-lieu

Các thiết bị Mạng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Các thiết bị Mạng

ATHENA

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Nội Dung
Network Interface Card
 Repeater
 HUB
 Bridge
 Switch
 Router
 Gateway
 Modem: ADSL, Dial-up


ATHENA

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Network Interface Card


Card mạng (NIC)
• Là thiết bị kết nối giữa máy tính và cáp mạng
• Chúng thường giao tiếp với nhau thông qua các
khe cắm như: PCI, ISA, USB, PCMCIA
• Phần giao tiếp với cáp mạng thông thường theo
các chuẩn như: UTP, BNC, AUI

ATHENA

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Network Interface Card


Chức năng của NIC:
• Chuẩn bị dữ liệu đưa lên mạng: trước khi đưa
lên mạng, dữ liệu sẽ được chuyển từ dạng Byte,
Bit sang tín hiệu điện để truyền trên cáp
• Gởi dữ liệu đến máy tính khác
• Kiểm soát luồng dữ liệu giữa máy tính và hệ
thống cáp

ATHENA

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Network Interface Card


Địa chỉ MAC (Media Access Control)
• Mỗi Card mạng đều có 1 địa chỉ riêng để phân
biệt với các Card mạng khác
• Do IEEE (Viện công nghệ điện-điện tử) cấp cho
các nhà sản xuất Card mạng
• Địa chỉ này gồm 6byte (48bit), có dạng:
XXXXXX.XXXXXX
• 3byte đầu là mã số của NSX, 3byte sau là số
serial của Card mạng

ATHENA

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Modem


ATHENA

Mô hình LAN to LAN:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

ATHENA

...
ATHENA
Các thiết bị Mạng
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Các thiết bị Mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thiết bị Mạng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các thiết bị Mạng 9 10 849