Ktl-icon-tai-lieu

Cách chạy một file .jar

Được đăng lên bởi minh-hoang-tran
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 8514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách chạy một file .jar
Để có thể đọc hay chạy một file có đuôi .jar thì trên máy phải cài java.
Cách thực hiện:
1. Download java từ địa chỉ sau: http://www.java.com/en/index.jsp

2. Bấm Free java download

3. Tiếp tục bấm Agree... để tải về một file có đuôi .exe (thí dụ: jre-6u22-windowsi586-iftw-rv.exe)
4. Chạy file cài đặt
5. Sau khi cài xong, chỉ cần bấm double vào file.jar để chạy.

...
Cách chạy một file .jar
Để có thể đọc hay chạy một file có đuôi .jar thì trên máy phải cài java.
Cách thực hiện:
1. Download java từ địa chỉ sau: http://www.java.com/en/index.jsp
2. Bấm Free java download
3. Tiếp tục bấm Agree... để tải về một file có đuôi .exe (thí dụ: jre-6u22-windows-
i586-iftw-rv.exe)
4. Chạy file cài đặt
5. Sau khi cài xong, chỉ cần bấm double vào file.jar để chạy.
Cách chạy một file .jar - Người đăng: minh-hoang-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cách chạy một file .jar 9 10 877