Ktl-icon-tai-lieu

cách khác phục khi không truy cập được internet

Được đăng lên bởi David Pham
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 83 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI QUYẾT SỰ CỐ KHI KHÔNG TRUY CẬP ĐƯỢC INTERNET
Khi không truy cập được internet, có rất nhiều lý do: máy tính trùng địa chỉ
IP với một máy tính khác, máy tính không lấy được địa chỉ IP từ máy chủ, các
thông số thiết lập sai hay đơn giản có thể là chưa gắn cáp. Sau đây là các thao
tác đơn giản để kiểm tra và phát hiện nguyên nhân máy tính không vào được
internet.
Tình huống 1Bước 1:: Kiểm tra cáp đã kết nối vào card mạng chưa?
Nhìn bên góc phải bên dưới màn hình xem biểu tượng mạng cục bộ có kết nối
cáp không. Nếu không thấy biểu tượng mạng cục bộ thì nhấp chuột phải lên biểu
tượng My Network Places ở màn hình Desktop và chọn Properties

Một cửa sổ hiện ra và trong cửa sổ chứa kểt nối mạng cục bộ
Đúp chuột vào biểu tượng mạng cục bộ và nếu thấy hình ảnh sau thì
nghĩa là cáp chưa được kết nối

Giải quyết sự cố 1:
Ra sau lưng máy tính kiểm tra cáp và gắn chặt lại cáp, rút ra rồi gắn chặt lại vài
lần nếu biểu tượng mạng cục bộ thay đổi thành biểu tượng như hình bên dưới là
thành công. Nếu vẫn như cũ không gì thay đổi, vui lòng gọi quản trị mạng để
được giúp đỡ.

Tình huống 2: Card mạng bị vô hiệu hoá
Nhìn bên góc phải bên dưới màn hình không thấy biểu tượng mạng cục bộ.
Nhấp chuột phải lên biểu tượng My Network Places ở màn hình Desktop và
chọn Properties. Nếu thấy biểu tượng mạng cục bộ như hình bên dưới thì
mạng cục bộ đang bị vô hiệu hoá (Disable)

.
Giải quyết sự cố 2:
Nhấp chuột 2 lần vào biểu tượng mạng cục bộ để kích hoạt mạng cục bộ. Sau
khi kích hoạt xong thì biểu tượng mạng cục bộ sẽ xuất hiện tại góc phải bên
dưới màn hình và ở trạng thái làm việc.
Tình huống 3: Đường truyền có vấn đề
Sau khi mở máy kiểm tra thấy biểu tượng mạng cục bộ có hình như bên dưới.
Nghĩa là có vấn đề đối với đường truyền

Giải quyết sự cố 3:
Bấm chuột 2 lần vào biểu tượng mạng cục bộ, cửa sổ hiện ra , bấm tiếp vào
Support, sau đó chọn Repair để lấy địa chỉ IP lại từ máy chủ

Một cửa sổ hiện ra chọn Repair để xin lại địa chỉ IP. Làm lại vài lần vẫn không
được, vẫn thấy biểu tượng Limited Connection, vui lòng gọi quản trị mạng để
được giúp đỡ

Mọi vướng mắc xin vui lòng gọi cho Tổ Quản trị mạng – (Dũ, Bắc) theo số
điện thoại 2202114.
Đối với Internet Explorer

Cửa sổ tiếp theo hiện ra chọn vào Connection

Cửa sổ tiếp theo hiện ra chọn vào Lan Setting

Cửa sổ mới hiện ra. Thiết lập các thông số như hình bên dưới

Tại mục Address ta có thể thay địa chỉ 172.16.1.6 bằng 172.16.58.19 (Proxy
server tại thư viện)

...
GIẢI QUYẾT SỰ CỐ KHI KHÔNG TRUY CẬP ĐƯỢC INTERNET
Khi không truy cập được internet, có rất nhiều lý do: máy tính trùng địa chỉ
IP với một máy tính khác, máy tính không lấy được địa chỉ IP từ máy chủ, các
thông số thiết lập sai hay đơn giản thể là chưa gắn cáp. Sau đây các thao
tác đơn giản để kiểm tra phát hiện nguyên nhân máy tính không vào được
internet.
Tình huống 1Bước 1:: Kiểm tra cáp đã kết nối vào card mạng chưa?
Nhìn bên góc phải bên dưới màn hình xem biểu tượng mạng cục bộ kết nối
cáp không. Nếu không thấy biểu tượng mạng cục bộ thì nhấp chuột phải lên biểu
tượng My Network Places ở màn hình Desktop và chọn Properties
Một cửa sổ hiện ra và trong cửa sổ chứa kểt nối mạng cục bộ
Đúp chuột vào biểu tượng mạng cục bộ nếu thấy hình ảnh sau thì
nghĩa là cáp chưa được kết nối
Giải quyết sự cố 1 :
Ra sau lưng máy tính kiểm tra cáp gắn chặt lại cáp, rút ra rồi gắn chặt lại vài
lần nếu biểu tượng mạng cục bộ thay đổi thành biểu tượng như hình bên dưới
thành công. Nếu vẫn như không thay đổi, vui lòng gọi quản trị mạng để
được giúp đỡ.
cách khác phục khi không truy cập được internet - Trang 2
cách khác phục khi không truy cập được internet - Người đăng: David Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
cách khác phục khi không truy cập được internet 9 10 74