Ktl-icon-tai-lieu

Cách sử dụng chuột

Được đăng lên bởi Nguyễn Trí Phùng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện tập sử dụng chuột máy tính với Mouse Skills
Chuột và bàn phín giúp ta có thể điều khiển và nhập dữ liệu vào máy tính, nhưng
đối với các em mới bước đầu làm quen với máy tính không khỏi bỡ ngỡ khi điểu
khiển chuột. Với Mouse Skills sẽ giúp cho các bé có thể luyện tập sử dụng chuột
một cách thành thạo.

LUYỆN TẬP SỬ DỤNG CHUỘT MÁY TÍNH VỚI MOUSE SKILLS
Mouse Skills có giao diện hết sức đơn giản, sau khi cài đặt (bạn có thể tải
về Mouse Skills tại đây), bạn khởi động chương trình ngoài màn hình desktop và
bắt đầu cho bé làm quen.
Khởi động ứng dụng, với Mouse Skills sẽ có 5 cấp độ (Level), mỗi cấp độ có 10
bài để luyện tập.
Để bắt đầu bạn nhấn vào một phím bất kỳ trên bàn phín.
Để thoát khỏi chương trình bạn nhấn phím Q.
Để tới cấp độ tiếp theo bạn nhấn phím N.
Với Cấp Độ 1 (Level 1): Luyện tập với khả năng di chuyển, điều khiển chuột
Với cấp độ này ở mức đơn giản, khi các khối màu xuất hiện trên màn hình bạn chỉ
cần điều khiển chuột chạm vào khối hình đó là đã hoàn thành công việc, chương
trình sẽ tự động chuyển sang cấp độ tiếp theo khi qua 10 bài. Bạn cũng có thể
chuyển luôn tới cấp độ tiếp bằng cách nhấn phín N.

Với Cấp Độ 2 (Level 2): Luyện tập với thao tác tích chuột trái.

Tại cấp độ này, khi có khối hình xuất hiện thì bạn cần phải điều khiển chuột tới đó
và tích (Click) chuột trái vào khối hình đó thì mới được tính điểm, chương trình sẽ
tự động chuyển sang cấp độ tiếp theo khi qua 10 bài. Bạn cũng có thể chuyển luôn
tới cấp độ tiếp bằng cách nhấn phín N.

Với Cấp Độ 3 (Level 3): Luyện tập thao tác tích đúp chuột trái (Double Click)
Tại cấp độ này, khi có khối hình xuất hiện thì bạn cần phải điều khiển chuột tới đó
và tích đúp (Double Click) chuột trái vào khối hình đó thì mới được tính điểm,
chương trình sẽ tự động chuyển sang cấp độ tiếp theo khi qua 10 bài. Bạn cũng có
thể chuyển luôn tới cấp độ tiếp bằng cách nhấn phín N.

Với Cấp Độ 4 (Level 4): Luyện tập với chuột phải
Tại cấp độ này, khi có khối hình xuất hiện thì bạn cần phải điều khiển chuột tới đó
và tích (Click) chuột phải vào khối hình đó thì mới được tính điểm, chương trình
sẽ tự động chuyển sang cấp độ tiếp theo khi qua 10 bài. Bạn cũng có thể chuyển
luôn tới cấp độ tiếp bằng cách nhấn phín N.

Với Cấp Độ 5 (Level 5): Luyện tập thao tác kéo và thả chuột (Drag and Drop)
Tại cấp độ này thì chương trình yêu cầu khó hơn, bạn cần điều khiển chuột và tích

chuột trái vào tệp (file) có trên màn hình, sau đó vẫn phải giữ nguyên chuột trái và
di chuyển đến vùng yêu cầu, lúc đó bạn mới đư...
Luyện tập sử dụng chuột máy tính với Mouse Skills
Chuột và bàn phín giúp ta có thể điều khiển và nhập dữ liệu vào máy tính, nhưng
đối với các em mới bước đầu làm quen với máy tính không khỏi bỡ ngỡ khi điểu
khiển chuột. Với Mouse Skills sẽ giúp cho các bé có thể luyện tập sử dụng chuột
một cách thành thạo.
LUYỆN TẬP SỬ DỤNG CHUỘT MÁY TÍNH VỚI MOUSE SKILLS
Mouse Skills có giao diện hết sức đơn giản, sau khi cài đặt (bạn có thể tải
về Mouse Skills tại đây), bạn khởi động chương trình ngoài màn hình desktop và
bắt đầu cho bé làm quen.
Khởi động ứng dụng, với Mouse Skills sẽ có 5 cấp độ (Level), mỗi cấp độ có 10
bài để luyện tập.
Để bắt đầu bạn nhấn vào một phím bất kỳ trên bàn phín.
Để thoát khỏi chương trình bạn nhấn phím Q.
Để tới cấp độ tiếp theo bạn nhấn phím N.
Với Cấp Độ 1 (Level 1): Luyện tập với khả năng di chuyển, điều khiển chuột
Với cấp độ này ở mức đơn giản, khi các khối màu xuất hiện trên màn hình bạn chỉ
cần điều khiển chuột chạm vào khối hình đó là đã hoàn thành công việc, chương
trình sẽ tự động chuyển sang cấp độ tiếp theo khi qua 10 bài. Bạn cũng có thể
chuyển luôn tới cấp độ tiếp bằng cách nhấn phín N.
Với Cấp Độ 2 (Level 2): Luyện tập với thao tác tích chuột trái.
Cách sử dụng chuột - Trang 2
Cách sử dụng chuột - Người đăng: Nguyễn Trí Phùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cách sử dụng chuột 9 10 36