Ktl-icon-tai-lieu

Cách trình bày một báo cáo bằng Powerpoint

Được đăng lên bởi hlananh-081
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách trình bày một báo cáo bằng Powerpoint
1.1. Về thiết kế.

- Chọn màu nền tối, chữ sáng hoặc ngược lại để đảm bảo sự tương phản tối đa.
- Tránh dùng hiệu ứng bóng mờ.
2.2. Về font chữ.
- Sử dụng font chữ có sẵn trong hệ thống, tránh dùng font chữ lạ.
- Tránh dùng nhiều quá font chữ trong 1 báo cáo
- Tiêu đề nên để > 36 point
- Đầu mục lớn nên để > 32 point
- Các mục còn lại nên để cỡ 24 point
- Không nên dùng tất cá chữ hoa
1.3. Về văn bản.
- Một chủ đề được trình bày trên một slide
- Tiêu đề mỗi slide cần được nổi bật
- Mỗi slide không nên trình bày nhiều chữ ( chỉ khoảng 5 – 7 dòng )
1.4. Về nội dung
- Nên có slide giới thiệu qua toàn bộ nội dung của báo cáo
- Bố cục các phần của báo cáo nên trình bày hợp lý, các phần không để quá dài hay quá ngắn so
với các phần khác trong bài.
- Nội dung nên vắn tắt nhưng rõ ràng.
- Đưa biểu đồ, hình ảnh, clip minh họa phải hợp lý, liên quan đến vấn đề cần nói và giải thích
được
1.5. Về thời gian
- Nên trình bày báo cáo với tốc độ trung bình 1 slide/1 phút
- Dùng 15 slide trở lên mà để báo cáo trong 10 phút thì khó trình bày hết được ý tưởng.
1.6. Về định dạng tập tin.
- Nên lưu báo cáo theo định dạng powerpoint show (đuôi mở rộng là pps)
2. Cách thuyết trình một báo cáo bằng Powerpoint
2.1. Về tư thế
- Không nên chỉ đứng một chỗ để thuyết trình từ đầu đến cuối.
- Không nên thuyết trình như là đọc
- Tư thế, cử chỉ thoải mái nhưng hợp lý
- Luôn tạo cuốn hút cho người nghe vào vấn đề mình đang nói
- Không nên chỉ nhìn vào slide để đọc, điều đó sẽ gây ra tính thụ động, phụ thuộc vào slide dẫn
đến không thể phát triển được ý tưởng và quên những vấn đề mình định nói, điều đó cũng làm
mất cảm tình của người xem.

2.2. Về nội dung thuyết trình
- Lời mở đầu: đây là phần dẫn nhập vào chủ đề của báo báo, có thể tùy theo cách trình bày của
mỗi người nhưng chúng ta có thể dẫn nhập bằng tầm quan trọng, đặc điểm hay thuộc tính nổi bật
của đối tượng, vấn đề sắp nói đến. Lời dẫn nhập có thể bắt đầu từ một lời giới thiệu, một câu
hỏi,…
VD: Với chủ đề là “giới thiệu về Công ty Google” chúng ta có thể dẫn nhập như sau:
- Chúng ta biết đến Google như là một công cụ tìm kiếm trên internet phổ biến nhất hiện nay,…

-Chúng ta thử tưởng tượng nếu thế giới internet hiện nay không có các công cụ tìm kiếm thì sẽ
như thế nào?....
- Hỏi thành viên trong lớp “Bạn hay làm gì khi muốn tìm kiếm thong tin trên internet?” và mong
nhận được câu trả lời đúng vào vấn đề.
- ….
- Nội dung chính.
+ Nên giới thiệu qua toàn bộ nội dung mình sẽ nói (Các đầu ...
Cách trình bày một báo cáo bằng Powerpoint
1.1. Về thiết kế.
- Chọn màu nền tối, chữ sáng hoặc ngược lại để đảm bảo sự tương phản tối đa.
- Tránh dùng hiệu ứng bóng mờ.
2.2. Về font chữ.
- Sử dụng font chữ có sẵn trong hệ thống, tránh dùng font chữ lạ.
- Tránh dùng nhiều quá font chữ trong 1 báo cáo
- Tiêu đnên để > 36 point
- Đầu mục lớn nên để > 32 point
- Các mục còn lại nên để cỡ 24 point
- Không nên dùng tất cá chữ hoa
1.3. Về văn bản.
- Một chủ đề được trình bày trên một slide
- Tiêu đmỗi slide cần được nổi bật
- Mỗi slide kng nên trình bày nhiều chữ ( chỉ khong 5 – 7 dòng )
1.4. Về nội dung
- Nên có slide giới thiệu qua toàn bộ nội dung của báo cáo
- Bố cục các phn của báo cáo nên trình bày hợp lý, các phần không để quá dài hay quá ngắn so
với các phần khác trong bài.
- Nội dung nên vắn tắt nhưng rõ ràng.
- Đưa biểu đồ, hình ảnh, clip minh họa phải hợp lý, liên quan đến vấn đcần i và giải thích
được
1.5. Về thời gian
- Nên trình bày báo cáo với tốc độ trung bình 1 slide/1 phút
- Dùng 15 slide trở lên mà để báo cáo trong 10 phút thì khó trìnhy hết được ý tưởng.
1.6. Về định dạng tập tin.
- Nên lưu báo cáo theo định dạng powerpoint show (đuôi mở rộng là pps)
2. Cách thuyết trình mt báo cáo bằng Powerpoint
2.1. Về tư thế
- Không nên chỉ đứng một chỗ để thuyết trình từ đầu đến cuối.
- Không nên thuyết trình như là đọc
- Tư thế, c chỉ thoải mái nhưng hợp
- Luôn tạo cuốn hút cho người nghe vào vấn đề mình đang nói
- Không nên chỉ nhìn vào slide để đọc, điều đó sẽ gây ra tính thụ động, phụ thuộc vào slide dẫn
đến không thể phát triển được ý tưởng và quên những vấn đ mình định nói, điều đó cũng làm
mất cảm tình của người xem.
Cách trình bày một báo cáo bằng Powerpoint - Trang 2
Cách trình bày một báo cáo bằng Powerpoint - Người đăng: hlananh-081
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cách trình bày một báo cáo bằng Powerpoint 9 10 751