Ktl-icon-tai-lieu

CÁCH XỬ LÝ 326 LỖI THƯỜNG GẶP KHI DÙNG MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi hanh-nhu
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4530 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁCH XỬ LÝ 326 LỖI THƯỜNG GẶP KHI DÙNG MÁY TÍNH (P2)
1-Thanh công cụ bị trôi
Cách khắc phục:+Nháy đúp chuột vào vùng xanh trên cùng của thanh công
cụ.bị trôi

2-Thanh công cụ bị mất
+Nháy chuột phải vào vùng xám của thanh thực đơn ngang, một thực đơn
dọc xổ xuống, đánh dấu vào Standard

+Nháy chuột phải vào vùng xám của thanh thực đơn ngang, một thực đơn
dọc xổ xuống, đánh dấu vào Fromatting
3-Gỡ bỏ thực đơn ngang File-Edit-View-Insert-Format-Tools-Table..

+Ấn phím Alt và nháy vào một mục định gỡ thí dụ: Nháy vào File giữ
nguyên chuột kéo xuống vùng soạn thảo và nhả chuột, các thực đơn khác
cũng gỡ bỏ tương như trên.

4-Gỡ bỏ một mục trong thực đơn dọc
Khi nháy chuột vào thực đơn dọc, bạn sẽ thấy xổ xuống một thực đơn chứa
các lệnh, thực đơn này gọi là thực đơn dọc, để gỡ bỏ một mục nào đó trong
thực đơn dọc bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:
+Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize.
+Nháy vào thực đơn File chẳng hạn, nháy chuột vào mục định gỡ bỏ, giữ
nguyên chuột kéo ra ngoài, tới vùng soạn thảo và nhả chuột.
5-Gỡ bỏ nút công cụ trong thanh công cụ
+Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize.

+Nháy vào nút công cụ nào đó mà bạn định gỡ bỏ, giữ nguyên chuột kéo ra
ngoài tới vùng soạn thảo và nhả chuột
Mẹo: Có thể ấn phím ALT, nháy chuột vào nút công cụ định gỡ bỏ, giữ
nguyên chuột kéo xuống vùng soạn thảo và nhả chuột, kết quả cũng tương
tự. xin bạn đọc xem minh họa hình trên.
6-Cách phục hồi thực đơn ngang trở về nguyên thuỷ ban đầu
+Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize.

+Nháy vào nhãn Toolbars, kéo thanh cuộn bên phải của cửa sổ Customize,
nháy vào mục MenuBar\Reset\OK
7-Cách phục hồi thanh công cụ Standard
+Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. +Nháy vào nhãn
Toolbars.

+Đánh dấu vào mục Standard và nháy vào mục này (Có màu xanh)
//+Nháy vào mục Reset bấm OK
8-Cách phục hồi thanh công cụ Formatting

+Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. //+Nháy vào
nhãn Toolbars.
+Đánh dấu vào mục Fromatting và nháy vào mục này (Có màu xanh)
//+Nháy vào mục Reset bấm OK

9-Cách thêm tiếng việt vào thực đơn dọc
+Nháy chuột phải vào nút công cụ bất kỳ chọn Customize. //+Nháy vào
thực đơn File chẳng hạn, một thực đơn dọc xổ xuống.
+Nháy chuột phải vào mục Close là mục cần sửa thành tiếng Việt, chọn
Default Style.//+Lại nháy chuột phải vào mục Close trong thực đơn dọc một
lần nữa. //+Đặt con trỏ vào ô Name và gõ một dấu gạch nối để phân cách,
sau đó gõ Đóng văn bản. ấn Enter.
+Nháy Close t...
CÁCH XỬ LÝ 326 LỖI THƯỜNG GẶP KHI DÙNG MÁY TÍNH (P2)
1-Thanh công cụ bị trôi
Cách khắc phục:+Nháy đúp chuột vào ng xanh tn cùng của thanh ng
cụ.bị trôi
2-Thanh công cụ bị mất
+Nháy chuột phải vào vùng xám của thanh thực đơn ngang, một thực đơn
dọc xổ xuống, đánh dấu vào Standard
+Nháy chuột phải vào vùng xám của thanh thực đơn ngang, một thực đơn
dọc xổ xuống, đánh dấu vào Fromatting
3-G bỏ thực đơn ngang File-Edit-View-Insert-Format-Tools-Table..
+Ấn phím Alt và nháy vào một mục định g thí dụ: Nháy vào File gi
nguyên chuột kéo xuống vùng son thảo và nhchuột, các thực đơn khác
cũng gỡ bỏ tương như trên.
CÁCH XỬ LÝ 326 LỖI THƯỜNG GẶP KHI DÙNG MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁCH XỬ LÝ 326 LỖI THƯỜNG GẶP KHI DÙNG MÁY TÍNH - Người đăng: hanh-nhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
CÁCH XỬ LÝ 326 LỖI THƯỜNG GẶP KHI DÙNG MÁY TÍNH 9 10 593