Ktl-icon-tai-lieu

CAD 2007

Được đăng lên bởi adgj8
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 942 lần   |   Lượt tải: 1 lần
AutoCAD 2007

TRÌNH TỰ VẼ TRÊN MÁY
KHI CHƯA CÓ BẢN VẼ MẪU THEO TCVN

1) Khởi động máy tính - Khởi động AutoCAD
2) Chọn Start from Scratch, Chọn tiếp Metric rồi OK
(Hoặc Chọn Use a template, Chọn ISOA3 rồi OK)
3) Vào File, Saveas: vào đúng thư mục rồi ch ọn đuôi DWG
và đặt tên bản vẽ, sau đó bấm Save
4) Bắt đầu vẽ, sau cỡ 10 phút lại ghi thêm thông tin
(bằng cách vào File r ồi b ấm Save )
5) Cứ như vậy cho đến khi vẽ xong
6) Trước khi thoát khỏi AutoCAD, cần kiểm tra,
gõ lệnh ZOOM / All rồi ghi bằng lệnh SAVE

TRÌNH TỰ VẼ TRÊN MÁY
KHI CHƯA CÓ BẢN VẼ MẪU THEO TCVN

1) Khởi động máy tính - Khởi động AutoCAD
2) Chọn Start from Scratch, Chọn tiếp Metric rồi OK
(Hoặc Chọn Use a template, Chọn ISOA3 rồi OK)
3) Vào File, Saveas: vào đúng thư mục rồi ch ọn đuôi DWG
và đặt tên bản vẽ, sau đó bấm Save
4) Bắt đầu vẽ, sau cỡ 10 phút lại ghi thêm thông tin
(bằng cách vào File r ồi b ấm Save )
5) Cứ như vậy cho đến khi vẽ xong
6) Trước khi thoát khỏi AutoCAD, cần kiểm tra,
gõ lệnh ZOOM / All rồi ghi bằng lệnh SAVE

Bài 1 Các khái niệm cơ bản
•1-1 Giới thiệu chung về AutoCAD
– AutoCAD là phần mềm trợ gíúp thiết kế trên máy tính của
hãng
– AutoDesk (Mỹ) - Có thể vẽ được bản vẽ của mọi ngành: Cơ
khí,
– xây dựng, kiến trúc ,điện tử - Vẽ được các bản vẽ 2D (two
– direction-2 chiều), 3D (three direction-3 chiều)-Ra đời năm
1982
– Vào Việt Nam từ phiên bản:
R10,11,12,13,14,2000,2002,2004,..,2007,2008,2009
•1-2 Cách khởi động AutoCAD
– Nháy đúp vào biểu tượng AutoCAD 2007 trên màn hình
Destop
– Hoặc vào Start / Program/ AutoCAD 2007

1-3. Giới thiệu màn hình AutoCAD

1-4 Cấu trúc chung của lệnh AutoCAD
• Tên lệnh / Lệnh con 1/Lệnh con 2/Lệnh con 3/...< Lệnh mặc định>
• Tên lệnh bằng tiếng Anh (Có thể có tên viết tắt)
LINE
Để vẽ đoạn thẳngLệnh tắt là: L
CIRCLE Để vẽ đường tròn
Lệnh tắt là: C
RECTANG Vẽ hình chữ nhật
Lệnh tắt là: REC
•
ZOOM
Phóng to, thu nhỏ
Lệnh tắt là: Z
ERASE Xoá các đối tượng đã vẽ
Lệnh tắt là: E
MOVE
Di chuyển đối tượng vẽ Lệnh tắt là: M
PAN
Dịch chuyển màn hình
Lệnh tắt là: P
UNDO
Huỷ bỏ lệnh đã thực hiện
Lệnh tắt là: U
Ví dụ:
1
CIRCLE 
• CIRCLE 3P/2P/TTR/<Center point>:
R

Tên lệnh Lệnh con Lệnh mặc nhiên
3

2
1

1

2

2

Các ví dụ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lệnh LINE (L): Để vẽ đoạn thẳng
Command: L - Enter
LINE Specify first point: Chỉ ra điểm thứ nhất
Specify next point: Chỉ ra điểm thứ hai
………Kết thúc bằng Enter
CIRCLE (C): Để vẽ đường tròn
Command: C – Enter
Specify center point for circle or [ 3P / 2P / TTR ]:
Hoặc từ Menu bar - Draw – Circle – Ch...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CAD 2007 - Người đăng: adgj8
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
CAD 2007 9 10 542