Ktl-icon-tai-lieu

Cài 2 win

Được đăng lên bởi nguyenmtuanctk35-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cách cài 2 Win tren 1 máy

Đã cài XP nay cài thêm Vista; Đã cài Vista nay cài thêm XP; Đã cài Vista và XP nay cần cài lại
XP; Đã cài Vista và XP nay muốn tháo gỡ Vista... Đó là những tình huống mà bạn có thể gặp
khi muốn cài song song hai hệ điều hành Windows Vista và XP trên cùng một máy. Bài viết này
sẽ giúp bạn giải quyết từng tình huống một, cũng như đưa ra những lưu ý khi cài Vista làm hệ
điều hành duy nhất.
1. Đã cài XP nay cài thêm Vista:
Máy bạn đã cài đặt trước Windows 9x, Me, 2K, XP và bây giờ bạn muốn cài đặt thêm Vista thì
công việc cài đặt thêm không có gì khác biệt lắm so với các hệ điều hành trước đó của
Microsoft. Chỉ có một chút khác với Win XP là phân vùng cài đặt Vista buộc phải là NTFS. Sau
khi quá trình cài đặt Win Vista hoàn tất, bạn restart lại máy là sẽ có thêm menu Dual boot để
chọn Win Vista hay hệ điều hành ban đầu (để có menu Dual boot thì Win Vista phải là hệ điều
hành cài đặt sau cùng trong máy tính). Nếu bạn có ổ đĩa ghi DVD hay mua đĩa ngoài cửa hàng
để cài thì không có gì để nói, nhưng nếu chỉ có file ảnh (dạng iso) download từ Internet thì bạn
vẫn có thể cài đặt Vista theo 2 cách:
- Dùng WinRAR để giải nén bộ nguồn cài Vista vào một thư mục nào đó, như C:\Vista chẳng
hạn, sau đó chạy file setup.exe để cài đặt.
- Dùng một chương trình tạo ổ đĩa ảo như Daemon Tools, Alcohol hay Nero ImageDrive và
thực hiện thao tác “chèn” file iso Vista vào ổ đĩa ảo để cài đặt trong Windows.
Cách cài đặt này có một điểm cần chú ý là trong quá trình extract file, máy sẽ tự động restart
lại khi được 27%, sau đó tiếp tục chạy như bình thường.
2. Cài Vista làm hệ điều hành duy nhất
Nếu muốn Win Vista là hệ điều hành duy nhất trên chiếc PC hiện đại của mình thì ngoài cách
format lại đĩa cứng và cài Vista, bạn cũng có thể nâng cấp (với điều kiện như đã nói trên là
phân vùng chứa Vista phải có định dạng NTFS) từ Win XP SP2, Win Vista beta 2 hoặc các
phiên bản thử nghiệm mới hơn để nó trở thành Vista bản chính thức bằng tùy chọn In-place
Upgrade. Tuy nhiên để nâng cấp lên được Vista bản chính thức thì bạn phải thực hiện quá
trình upgrade ngay trong hệ điều hành hiện tại (XP SP2 hay Vista beta 2) mà không thể làm
bằng cách boot máy từ CD/DVD được. Một lưu ý khác là quá trình cái đặt Vista không yêu cầu
phải điền CD Key bắt buộc như với các hệ điều hành trước đây, nếu bạn cài đặt mà không có
key thì chỉ dùng được 30 ngày mà thôi.

3. Đã cài Vista nay cài thêm XP
Bạn đã cài đặt Vista mới hoàn toàn, nay muốn cài đặt thêm lại Win XP do nhu cầu công việc
...
Cách cài 2 Win tren 1 máy
Đã cài XP nay cài thêm Vista; Đã cài Vista nay cài thêm XP; Đã cài Vista và XP nay cần cài lại
XP; Đã cài Vista và XP nay muốn tháo gỡ Vista... Đó là những tình huống mà bạn có thể gặp
khi muốn cài song song hai hệ điều hành Windows Vista và XP trên cùng một máy. Bài viết này
sẽ giúp bạn giải quyết từng tình huống một, cũng như đưa ra những lưu ý khi cài Vista làm hệ
điều hành duy nhất.
1. Đã cài XP nay cài thêm Vista:
Máy bạn đã cài đặt trước Windows 9x, Me, 2K, XP và bây giờ bạn muốn cài đặt thêm Vista thì
công việc cài đặt thêm không có gì khác biệt lắm so với các hệ điều hành trước đó của
Microsoft. Chỉ có một chút khác với Win XP là phân vùng cài đặt Vista buộc phải là NTFS. Sau
khi quá trình cài đặt Win Vista hoàn tất, bạn restart lại máy là sẽ có thêm menu Dual boot để
chọn Win Vista hay hệ điều hành ban đầu (để có menu Dual boot thì Win Vista phải là hệ điều
hành cài đặt sau cùng trong máy tính). Nếu bạn có ổ đĩa ghi DVD hay mua đĩa ngoài cửa hàng
để cài thì không có gì để nói, nhưng nếu chỉ có file ảnh (dạng iso) download từ Internet thì bạn
vẫn có thể cài đặt Vista theo 2 cách:
- Dùng WinRAR để giải nén bộ nguồn cài Vista vào một thư mục nào đó, như C:\Vista chẳng
hạn, sau đó chạy file setup.exe để cài đặt.
- Dùng một chương trình tạo ổ đĩa ảo như Daemon Tools, Alcohol hay Nero ImageDrive và
thực hiện thao tác “chèn” file iso Vista vào ổ đĩa ảo để cài đặt trong Windows.
Cách cài đặt này có một điểm cần chú ý là trong quá trình extract file, máy sẽ tự động restart
lại khi được 27%, sau đó tiếp tục chạy như bình thường.
2. Cài Vista làm hệ điều hành duy nhất
Nếu muốn Win Vista là hệ điều hành duy nhất trên chiếc PC hiện đại của mình thì ngoài cách
format lại đĩa cứng và cài Vista, bạn cũng có thể nâng cấp (với điều kiện như đã nói trên là
phân vùng chứa Vista phải có định dạng NTFS) từ Win XP SP2, Win Vista beta 2 hoặc các
phiên bản thử nghiệm mới hơn để nó trở thành Vista bản chính thức bằng tùy chọn In-place
Upgrade. Tuy nhiên để nâng cấp lên được Vista bản chính thức thì bạn phải thực hiện q
trình upgrade ngay trong hệ điều hành hiện tại (XP SP2 hay Vista beta 2) mà không thể làm
bằng cách boot máy từ CD/DVD được. Một lưu ý khác là quá trình cái đặt Vista không yêu cầu
phải điền CD Key bắt buộc như với các hệ điều hành trước đây, nếu bạn cài đặt mà không có
key thì chỉ dùng được 30 ngày mà thôi.
3. Đã cài Vista nay cài thêm XP
Bạn đã cài đặt Vista mới hoàn toàn, nay muốn cài đặt thêm lại Win XP do nhu cầu công việc
hoặc do các thiết bị của mình hoàn toàn bị “tê liệt” trong Vista thì có thể làm theo các bước
sau:
- Dùng một chương trình tạo phân vùng mới để cài XP bằng các công cụ như Parttion Magic,
hay cũng có thể dùng chính công cụ Disk Management của Windows để tạo phân vùng mới
nếu đĩa cứng của bạn có phân vùng Unallocated Space.
- Sau khi đã có phân vùng cài Win XP (giả sử là D), bạn sử dụng đĩa CD Win XP, chọn boot từ
CD/DVD rồi tiến hành cài đặt XP như bình thường. Sau khi quá trình cài đặt XP hoàn tất, bạn
sẽ không vào lại đựơc Vista (nhưng đây chỉ là tạm thời).
- Bước tiếp theo là tạo Vista Dual Boot menu: tải phần mềm VistaBootPRO 3.1.0 từ To view
links in this forum your post count must be 1 or greater. Your post count is 0 momentarily. và
download .Net Framework 2.00 (nếu máy bạn chưa có) tại To view links in this forum your post
count must be 1 or greater. Your post count is 0 momentarily.
- Khởi động chương trình, bỏ qua hộp thoại backup BCD. Chọn tab Bootloader và chọn
Reinstall the Vista bootloader, chọn tiếp menu Diagnostics và chọn Run Diagnostics, trang
Dual boot menu sẽ tự động khôi phục lại và bạn sẽ nhìn thấy các hệ điều hành xuất hiện trong
menu Dual boot khi khởi động máy. Sau khi restart, bạn sẽ có menu Dual boot bình thường để
$#guid{9419D6A6- C754-40A6-A CB7-382F943C B4FD}#$
Cài 2 win - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cài 2 win - Người đăng: nguyenmtuanctk35-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Cài 2 win 9 10 398