Ktl-icon-tai-lieu

Cài đặt Centos 6.5

Được đăng lên bởi daotutrang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CENTOS 6.5
Mình đang tìm hiểu để xây dựng một hệ thống mạng sử dụng mã nguồn mở hết, cung cấp các
tính năng tương tự như bên Windows Server. Các phần gồm có trước mắt là DNS, DHCP,
OpenLDAP, Web Server, FTP Server, Mail Server, Samba Server.
Phần đầu tiên là cài đặt :D
1. Tải file cài đặt
Bạn có thể tải file iso tại trang chủ của CentOS
Link: 
2. Cài đặt
Khởi động, chọn Install or upgrade an existing system


Bỏ qua test media, chọn Skip. Bạn nào thích test thì chọn Test

Chọn Next


Chọn ngôn ngữ -> Next

Chọn bàn phím -> Next


Chọn Basic Storage Devices -> Next

Chọn Yes, discard any data -> Next


Đặt hostname -> Next

Đặt mật khẩu cho user root


Chọn Time Zone Hồ Chí Minh

Chọn Use All Space -> Next


Những cái về chia ổ đĩa, partition mình để mặc định, bạn nào thích chỉnh thì chỉnh.
Xong rồi chọn Write changes to disk

Chọn Basic Server -> Next

Chờ một lúc cho nó cài đặt các packages. Rồi Reboot lại là cài đặt xong



Xong cài đặt, tiến hành vào cài đặt các dịch vụ liên quan.
TỔNG HỢP BÀI VIẾT VỀ CENTOS 6.5

...
http://hocmang.net
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CENTOS 6.5
Mình đang tìm hiểu để xây dựng một hệ thống mạng sử dụng mã nguồn mở hết, cung cấp các
tính năng tương tự như bên Windows Server. Các phần gồm có trước mắt là DNS, DHCP,
OpenLDAP, Web Server, FTP Server, Mail Server, Samba Server.
Phần đầu tiên là cài đặt :D
1. Tải file cài đặt
Bạn có thể tải file iso tại trang chủ của CentOS
Link: http://isoredirect.centos.org/centos/6/isos/x86_64/CentOS-6.5-x86_64-bin-DVD1.iso
2. Cài đặt
Khởi động, chọn Install or upgrade an existing system
Cài đặt Centos 6.5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cài đặt Centos 6.5 - Người đăng: daotutrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Cài đặt Centos 6.5 9 10 218