Ktl-icon-tai-lieu

Cài đặt EasyBCD trên Window để tạo Dual Boot giữa 2 hệ điều hành

Được đăng lên bởi thuyfrozen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cài đặt EasyBCD trên Window để tạo Dual Boot giữa 2 hệ
điều hành.
Trước tiên, bạn cần tải phần mềm EasyBCD 2.2 tại đây.
Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn tiến hành mở phần mềm và cấu hình theo hướng dẫn sau:
Tại giao diện EasyBCD, bạn chọn Add New Entry.

Chọn vào Tab Linux/BSD. Và chọn thuộc tính Type = GRUB 2, Name = Ubuntu, Drive = 
Partion cài Ubuntu. Sau đó, bạn chọn Add Entry.

Bạn có thể chọn Hệ điều hành khởi động mặc định là Ubuntu hoặc Window 7 hoặc 8 bằng 
cách chọn vào Tab Edit Boot Menu >> Check vào tên HĐH mà  bạn muốn chạy mặc định. 
Tùy chỉnh thời gian chờ menu boot tại Count Down From = 10.

Khi khởi động lại, bạn sẽ thấy Menu Boot như hình sau:

Để thay đổi thời gian chờ Menu Boot trong Ubuntu, bạn có thể thực hiện như sau:
Tại giao diện Desktop Ubuntu >> Terminal (Ctrl + Alt + T) >> Gõ lệnh

sudo edit /etc/default/grub
Sau đó đổi thời gian chờ tại dòng: GRUB_TIMEOUT = 10 thành GRUB_TIMEOUT =  3 
hoặc thấp hơn >> Save.Khởi động lại Ubuntu.
Sau khi cài đặt thành công Ubuntu, bạn cần tham khảo bài viết: Việc cần làm sau khi cài 
đặt Ubuntu

Tóm lại
Đây là thủ thuật có thể giúp bạn cài đặt song song giữa hai hệ điều hành Ubuntu và 
window. Bài viết tuy khá dài nhưng nếu bạn thực sư muốn trải nghiệm sự mới mẻ và tuyệt 
vời trên Ubuntu, bạn có thể kiên nhẫn thực hiện. Nếu gặp vấn đề gì, bạn hãy viết vấn đề 
của bạn trong bài viết này để cùng nhau thảo luận.

...
Cài đặt EasyBCD trên Window để tạo Dual Boot giữa 2 hệ
điều hành.
Tr c tiên, b n c n t i ph n m mướ EasyBCD 2.2 t i đây.
Sau khi cài đ t hoàn t t, b n ti n hành m ph n m m và c u hình theo h ng d n sau: ế ướ
T i giao di n EasyBCD, b n ch n Add New Entry.
Ch n vào Tab Linux/BSD. Và ch n thu c tính Type = GRUB 2, Name = Ubuntu, Drive =
Partion cài Ubuntu. Sau đó, b n ch n Add Entry.
Cài đặt EasyBCD trên Window để tạo Dual Boot giữa 2 hệ điều hành - Trang 2
Cài đặt EasyBCD trên Window để tạo Dual Boot giữa 2 hệ điều hành - Người đăng: thuyfrozen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cài đặt EasyBCD trên Window để tạo Dual Boot giữa 2 hệ điều hành 9 10 104