Ktl-icon-tai-lieu

Cài đặt SQL Server

Được đăng lên bởi flowerlantern
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1547 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Truoc khi cai sql server fai dam bao may da cai .Net framework. (Win 7 thuong co san)
Cai file SQLEXPR.exe truoc. Khi cai cu next….
Sau do cai file SQLEXPR_TOOLKIT.exe
Sau khi cai xong vao SQl server config, theo duong dan sau:

Trong SQL Server config vao theo duong dan sau:

Mo TCP/IP, chuot phai chon Enable. An ok.
Kick dup vao TCP/IP mo ra cua so nhu sau:

Chon tab Ip Addresses, keo xuong duoi cung trong muc TCP ynaic Ports chon 1433. Nhu hinh
An ok.
Trong cua so SQL server config, chon trong menu ben trai : SQL Server 2005 service.
Chuot phai vao SQL Server ben phai chon restart:

Tiep tuc vao Menu start khoi chay SQL Studio.

An ok de vao Db Server.

Sau khi ket noi xong server vao theo duong dan sau;

Kick dup Chon SA. Ra cua so nhu ben duoi tien hanh nhap mat khau 123456 vao 2 o pass.

Kick vao menu Status chon 2 tham so giong hinh duoi:

An ok.
Disconnect khoi server :

Connect lai voi server theo user SA pass 123456 nhu hinh ve:

Neu Login thanh cong nghia la da cau hinh SQL Server thanh cong.
Nho khi cai SQL server phai cai du SQL server (May chu quan ly DB) va SQL Server
management Studio Expresss.(Phan mem client quan ly SQL server = giao dien).

Sau do tien hanh lam theo file step by step. (thay da gui)
DB_DBConnection_Step_By_Step_Sample.docx

...