Ktl-icon-tai-lieu

Cài đặt Windows 7 tự động

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

LAB 2.4. CÀI ĐẶT WINDOWS 7 TỰ ĐỘNG
(WINDOWS 7 UNATTENDED SETUP)
I. GIỚI THIỆU
Bài lab thực hiện các bước chuẩn bị và tiến hành cài đặt tự động Windows 7
Các bước thực hiện:
A. CHUẨN BỊ: Thực hiện trên máy Windows 7
1. Cài đặt Windows Automatic Installation Kit (Windows AIK).
2. Dùng Windows AIK tạo unattended setup answer file.
3. Tạo đĩa DVD cài đặt tự động.
B. CẢI ĐẶT TỰ ĐỘNG: Thực hiện trên một máy chưa cài đặt hệ điều hành.

Trang 1/16

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

II. THỰC HIỆN
A. CHUẨN BỊ
1. Cài đặt Windows Automatic Installation Kit (Windows AIK)
- Kích hoạt tập tin wAIKx86.msi từ đĩa DVD Windows AIK

- Giữ nguyên các phương thức cài đặt mặc định. Æ Hoàn tấtÆ Close

- Nạp đĩa DVD source Windows & Copy tập tin INSTALL.WIM từ thư mục Sources của DVD vào C:

Trang 2/16

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

2. Dùng Windows AIK tạo answer file
- Start Æ All Programs Æ Microsoft Windows AIK Æ Windows System Image Manager
- Click phải Select aWindows image… Æ Select Windows Image…

- Chọn tập tin Install.wim trên C: Æ Open

Trang 3/16

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

- Chọn Windows 7 ULTIMATE Æ OK

- Yes

- Menu File Æ New Answer File…

Trang 4/16

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

- Windows 7 ULTIMATE Æ Components
Æ x86_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_6.1…

- Click phải Æ Add Setting to Pass 1 windowsPE

Trang 5/16

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

- Chọn tham số HideEULAPage Æ Chọn true
- Chọn tham số HideWirelessSetup Æ Chọn true
- Chọn tham số NetworkLocation Æ Chọn Home
- Chọn tham số ProtectYourP...
TRUNG TÂM ĐÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH
ĐỐI TÁC ĐÀO TO CA MICROSOFT TI VIT NAM
105 Bà Huyn Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com
Trang 1/16
LAB 2.4. CÀI ĐẶT WINDOWS 7 T ĐỘNG
(WINDOWS 7 UNATTENDED SETUP)
I. GII THIU
Bài lab thc hin các bước chun b và tiến hành cài đặt t động Windows 7
Các bước thc hin:
A. CHUN B: Thc hin trên máy Windows 7
1. Cài đặt Windows Automatic Installation Kit (Windows AIK).
2. Dùng Windows AIK to unattended setup answer file.
3. To đĩa DVD cài đặt t động.
B. CI ĐẶT T ĐỘNG: Thc hin trên mt máy chưa cài đặt h điu hành.
Cài đặt Windows 7 tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cài đặt Windows 7 tự động - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cài đặt Windows 7 tự động 9 10 61