Ktl-icon-tai-lieu

Căn bản đến nâng cao Visual Basic.NET

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 4339 lần   |   Lượt tải: 14 lần
I-Giới thiệu Visual Basic .NET
Tác giả: gatoi_it
Cấp độ bài viết: Dễ
Tóm tắt: Giới

thiệu những đặc điểm cơ bản của Visual
Basic .NET
1 - Nguồn gốc
Visual Basic.NET (VB.NET) là ngôn ngữ lập trình khuynh hướng đối tượng (Object
Oriented Programming Language) do Microsoft thiết kế lại từ con số không. Visual
Basic.NET (VB.NET) không kế thừa VB6 hay bổ sung, phát triển từ VB6 mà là một
ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới trên nền Microsoft 's .NET Framework. Do đó, nó cũng
không phải là VB phiên bản 7. Thật sự, đây là ngôn ngữ lập trình mới và rất lợi hại,
không những lập nền tảng vững chắc theo kiểu mẫu đối tượng như các ngôn ngữ lập trình
hùng mạnh khác đã vang danh C++, Java mà còn dễ học, dễ phát triển và còn tạo mọi cơ
hội hoàn hảo để giúp ta giải đáp những vấn đề khúc mắc khi lập trình. Hơn nữa, dù không
khó khăn gì khi cần tham khảo, học hỏi hay đào sâu những gì xảy ra bên trong ... hậu
trường OS, Visual Basic.NET (VB.NET) giúp ta đối phó với các phức tạp khi lập trình
trên nền Windows và do đó, ta chỉ tập trung công sức vào các vấn đề liên quan đến dự án,
công việc hay doanh nghiệp mà thôi.

2 - Download Visual Basic .NET
Nếu như bạn không có Visual Basic .NET thì bạn có thể đi mua đĩa về cài. Hoặc bạn
có thể tải về ở địa chỉ:  (Bản trial thôi )

3 - Khởi động Visual Basic .NET
Bạn hãy khởi động Visual Basic .NET hoặc Visual Studio .NET. Khi khởi động, nó sẽ
như sau:

Không có gì cả ở trang start page. Ở phía dưới màn hình có 2 nút: "New Project" and
"Open Project".
Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một dự án(project) mới bằng cách nhấn vào "New Project".
Khi đó, một hộp thoại sẽ hiện lên:

Khi mới học, bạn hãy lựa chọn "Windows Application" trong "Visual Basic Projects"
folder. Đây là môi trường để phát triển chương trình chạy trên hệ điều hành Microsoft
Windows.
Ở khung phía dưới bạn sẽ thấy được đặt sẵn là "WindowsApplication1". Đây là tên mặc
định cho project của bạn. Nếu bạn không muốn lấy tên này thì hãy nhấn vào khung đó và
đổi tên thành:
My First Project
Phần Location cũng được đặt mặc định. Nó được đặt ở "My Documents" trong folder
"Visual Studio Projects". Một folder mới được tạo ra giống với tên project của bạn. Tất
cả các files của project sẽ được lưu vào folder này. Nhấn nút OK, môi trường phát triển
của Visual Basic NET được mở ra sẽ như sau:

Bạn sẽ cảm thấy rất lạ với nó

Đừng lo, chúng ta sẽ được học trong các bài sau

II-Tìm hiểu về Form
Tác giả: gatoi_it
Cấp độ bài viết: Dễ
Tóm tắt: Tìm hiểu các đặc điểm...
I-Giới thiệu Visual Basic .NET
Tác giả: gatoi_it
Cấp độ bài viết: Dễ
Tóm tắt: Giới thiệu những đặc điểm cơ bản của Visual
Basic .NET
1 - Nguồn gốc
Visual Basic.NET (VB.NET) là ngôn ngữ lập trình khuynh hướng đối tượng (Object
Oriented Programming Language) do Microsoft thiết kế lại từ con số không. Visual
Basic.NET (VB.NET) không kế thừa VB6 hay bổ sung, phát triển từ VB6 mà là một
ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới trên nền Microsoft 's .NET Framework. Do đó, nó cũng
không phải là VB phiên bản 7. Thật sự, đây là ngôn ngữ lập trình mới và rất lợi hại,
không những lập nền tảng vững chắc theo kiểu mẫu đối tượng như các ngôn ngữ lập trình
hùng mạnh khác đã vang danh C++, Java mà còn dễ học, dễ phát triển và còn tạo mọi cơ
hội hoàn hảo để giúp ta giải đáp những vấn đề khúc mắc khi lập trình. Hơn nữa, dù không
khó khăn gì khi cần tham khảo, học hỏi hay đào sâu những gì xảy ra bên trong ... hậu
trường OS, Visual Basic.NET (VB.NET) giúp ta đối phó với các phức tạp khi lập trình
trên nền Windows và do đó, ta chỉ tập trung công sức vào các vấn đề liên quan đến dự án,
công việc hay doanh nghiệp mà thôi.
2 - Download Visual Basic .NET
Nếu như bạn không có Visual Basic .NET thì bạn có thể đi mua đĩa về cài. Hoặc bạn
có thể tải về ở địa chỉ: http://www.microsoft.com/express/vb/ (Bản trial thôi )
3 - Khởi động Visual Basic .NET
Bạn hãy khởi động Visual Basic .NET hoặc Visual Studio .NET. Khi khởi động, nó sẽ
như sau:
Căn bản đến nâng cao Visual Basic.NET - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Căn bản đến nâng cao Visual Basic.NET - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Căn bản đến nâng cao Visual Basic.NET 9 10 853