Ktl-icon-tai-lieu

Canvas gamne

Được đăng lên bởi Must Change
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I:
TỔNG QUAN VỀ SQL SERVER

1. KHÁI NIỆM

Database: Là tập hợp các bảng chứa dữ liệu được tổ
chức theo một nguyên tắc nào đó.
- Ralational Database: Cơ sở dữ liệu quan hệ
- Relational Database Management System (RDBMS):
-

• Kho dữ liệu quan hệ
• Công cụ khai thác dữ liệu
• Công cụ quản trị dữ liệu

Hệ quản trị CSDL phân tán – SQL Server

2

1.1. Chức năng RDBMS
 Lưu trữ dữ liệu.
 Cho phép nhiều người dùng truy xuất đồng thời.
 Hỗ trợ tính bảo mật và riêng tư.
 Cung cấp một cơ chế chỉ mục (index) hiệu quả để truy cập
nhanh các dữ liệu lựa chọn.
 Cung cấp tính nhất quán giữa các bản ghi khác nhau.
 Bảo vệ dữ liệu khỏi mất mát bằng các quá trình sao lưu
(backup) và phục hồi (recovery).

Hệ quản trị CSDL phân tán – SQL Server

3

SQL Server:
• Môi trường dữ liệu rất lớn
• Chạy cùng lúc cho hàng ngàn user
• Kết hợp tốt với các server khác như: IIS, Proxy
Server, E-Commerce Server,…

Với SQL Server:
• Người dùng (Users) truy cập dữ liệu trên SQL Server
thông qua các ứng dụng
• Người quản trị (Administrator) CSDL truy cập trực
tiếp SQL Server để thực hiện các chức năng cấu hình,
quản trị và thực hiện thao tác bảo trì CSDL.

Hệ quản trị CSDL phân tán – SQL Server

4

Lịch sử:

Hệ quản trị CSDL phân tán – SQL Server

5

Các thành phần một hệ quản trị CSDL

Hệ quản trị CSDL phân tán – SQL Server

6

1.2. Các tính năng của SQL Server 2005


Tính năng cơ bản












Tính năng nâng cao



Dễ cài đặt
Tích hợp với Internet



Khả cỡ và khả dụng
Kiến trúc mô hình Client/Server
Tương thích hệ điều hành
Nhà kho dữ liệu
Tương thích chuẩn ANSI, SQL-92
Nhân bản dữ liệu







Dịch vụ thông báo
Dịch vụ báo cáo
Dịch vụ môi giới
Cải tiến của Database
Engine

Tìm kiếm Full-Text
Sách trực tuyến

Hệ quản trị CSDL phân tán – SQL Server

7

Các phiên bản SQL Server 2005

Standard

Enterprise
E

S

C F1

~

F2

1

F3

2

F4

3

F5
4

F6
5

F7
6

F8

F9

7

F1

8

F1

0

9

T

a

Q

b

W

A

2

h

if

t

Z
A

lt

E

S

D

X

C

R

T

F
V

Y

G
B

U

H
N

I

J

A

>

;
/

?

I

n
=

s D e e r le St t c e r P o r l

}

[

:
'
S

\
E

if

t

|

]

"
h

in

+

{

P

L
.

2

_
-

O

K
, <

M

F1

1

0

`

S
1

n

t

e

r

t

lt

Express
Developer
Workgroup
Hệ quản trị CSDL phân tán – SQL Server

8

Enterprise Edition
• Hỗ trợ: 32-bit and 64-bit
• Không hạn chế kích thước cơ sở dữ liệu
• Hỗ trợ Xử lý giao dịch trực tuyến trên diện rộng (OLTP)
• Khả năng phân tích dữ liệu phức tạp cao, hệ thống kho dữ liệu
• Phù hợp tổ chức lớn và yêu cầu phức tạp

Sta...
CHƯƠNG I:
TNG QUAN V SQL SERVER
Canvas gamne - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Canvas gamne - Người đăng: Must Change
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Canvas gamne 9 10 466