Ktl-icon-tai-lieu

CẤU HÌNH FTP

Được đăng lên bởi dung-duong-dinh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
FTP SERVER - VSFTPD

Mô hình mạng
Share Folder: data,
soft, home

Samba, ftp, nfs,
dhcp

IPIP
WinServer

Centos Server

Win

user

Linux

user

Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TỔNG QUAN.
FTP SERVER.
CÀI ĐẶT VSFTPD.
CẤU HÌNH VSFTPD.
CẤU HÌNH VIRTUAL FTP SERVER.
NHỮNG TÀI NGUYÊN KHÁC HỖ TRỢ
VSFTPD.

1. TỔNG QUAN.
 FTP (File Transfer Protocol) là một trong những
dịch vụ thông dụng để truyền (upload) và nhận
(download) tập tin giữa máy cục bộ (Local) và
máy ở xa (Remote).
 Giao thức FTP được xây dựng dựa trên chuẩn
TCP/IP.
 FTP có hai thành phần : FTP Client và FTP Server.
 FTP Server sử dụng 2 port:
+ Port 20: dùng để truyền dữ liệu (data port).
+ Port 21: dùng để truyền lệnh (command port).

 Có hai cơ chế :
+ Active.
+ Passive.

TỔNG QUAN (tt).
 Tuỳ theo phiên bản của RedHat Linux thì chúng ta
có các phần mềm FTP Server khác nhau:
+ wu-ftpd: dành cho các phiên bản trước RH 9.0
+ vsftpd: dành cho phiên bản RH 9.0 trở về sau.
 Có hai cách cấu hình FTP Server thông dụng:
+ Private FTP Server (user-only site).
+ Anonymous FTP Server.

2. FTP SERVER.
Cơ chế Active:
 Bước1: client dùng một cổng lệnh
ngẫu nhiên không dành riêng (port N
>1024) kết nối vào cổng 21 của FTP
Server.
 Bước2: server gởi xác nhận ACK về
cổng lệnh (port N) của client.
 Bước3: server khởi tạo kết nối từ
cổng20 của mình đến cổng dữ liệu
mà client đã khai báo (port N+1).
 Bước4: client gởi ACK phản hồi cho
server thông qua cổng dữ liệu.

FTP SERVER (tt).
Cơ chế Passive:
 Bước1: client dùng một cổng lệnh
ngẫu nhiên không dành riêng (port N
>1024) kết nối vào cổng 21 của FTP
Server.
 Bước2: server sẽ mở cổng dữ liệu
không dành riêng bất kỳ P(P>1024)
và gởi lệnh Port P cho client.
 Bước3: client tạo kết nối truyền dữ
liệu từ cổng dữ liệu của nó (port
N+1) đến cổng dữ liệu P của server.
 Bước4: server trả lời bằng xác nhận
ACK về cho cổng dữ liệu của client.

3. CÀI ĐẶT VSFTPD.
 Vsftpd (Very Secure FTP Daemon): là một
package mới giúp cấu hình FTP server
trong RedHat Linux 9.0. Nó được phát triển
xoay quanh tính năng nhanh, ổn định và an
toàn.
 Cài đặt :
Cài đặt package: vsftpd-x-x.rpm

4. CẤU HÌNH VSFTPD.
 Những tập tin và thư mục liên quan đến cấu hình
vsftpd :
- /etc/vsftpd/vsftpd.conf: tập tin cấu hình chính.
- /etc/vsftpd.ftpusers: liệt kê những người dùng
không được phép login vào vsftpd.
- /etc/vsftpd.user_list: tập tin này được cấu hình để
cấm hay cho phép những người dùng được liệt kê
truy cập FTP Server. Điều này phụ thuộc vào tuỳ
chọn userlist_deny được xét YES ha...
FTP SERVER - VSFTPD
CẤU HÌNH FTP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẤU HÌNH FTP - Người đăng: dung-duong-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
CẤU HÌNH FTP 9 10 30