Ktl-icon-tai-lieu

cấu hình Mane

Được đăng lên bởi Dinh Cuong
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1736 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GIỚI THIỆU VỀ NE40E
1. Tổng quan về thiết bị NE04E:
- NE40E (NetEngine40E) được phát triển trên cơ sở nền tảng định tuyến linh hoạt
của Huawei và các tính năng công suất lớn, hiệu suất cao và tính sẵn sàng cao.
- NE40E hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu về tương thích điện từ. Toàn bộ hệ thống
được thiết kế dưới dạng mô-đun. Khung được làm bằng thép tấm để cô lập sóng điện
từ của các board.
- NE40E bao gồm các NE40E-8, NE40E-4 và NE40E-3..
- Hiện tại Viễn thông Dak Lak – Dak Nong sử dụng NE40E-8 cho các AGG và NE04E4 cho các UPE.
2. Cấu trúc thiết bị:
a. NE40E-8:
- Kích thước: 442 mm x 669 mm x 886.2 mm

1

1. Nắp nhựa của module quạt
2. Module quạt
3. Nắp board
4. Khung thông khí
5. Nắp nhựa của module nguồn
6. Module nguồn
7. Handle: sử dụng để khiên thiết bị.
8. Tai gắn: gắn vào thành tủ đặt thiết bị.
9. Máng cáp
b. NE40E-4:
Kích thước: 442 mm x 696 mm x 442 mm

2

1. Khung board
2. Module nguồn
3. Nắp nhựa của modun nguồn
4. Tai gắn: gắn vào thành tủ đặt thiết bị.
5. Handle: sử dụng để khiên thiết bị.
3

6. Modun quạt
7. Lọc khí
3. Cấu hình hệ thống:
Danh sách dữ liệu cấu hình hệ thống

4. Nguồn cung cấp:
- NE40E cung cấp nguồn đầu vào: DC hoặc AC. (Hiện tại VT DakLak - Dak Nong sử
dụng nguồn cung cấp đầu vào DC).
- Hỗ trợ 2 nguồn cung cấp chạy song song. Có thể chạy 1 nguồn.
- Các khe đặc biệt được thiết kế cho module nguồn. Module nguồn được bố trí ở 
dưới cùng của khung và được bao phủ bởi nắp nhựa để ngăn ngừa bụi.
Module nguồn cung cấp DC

Mặt trước bộ nguồn DC của NE40E-8 and NE40E-4

4

5. Hệ thống tản nhiệt

FCB sẽ kiểm soát tốc độ của quạt, và giảm thiểu tiếng ồn hệ thống trong khi làm mát.

Dòng không khí bên trong NE40E-8

Dòng không khí bên trong NE40E-4

5

Module fan của NE40E-8

Module fan của NE40E-4

L
ọc

khí

của

NE40E-8

Lọc khí của NE40E-4

-

Các chức năng của FCB:
+ Kiểm soát module quạt, báo cáo tình trạng và thông tin lỗi về mô đun
+ Kiểm soát các chỉ số của module quạt
+ Thu thập nhiệt độ xung quanh ống xả không khí thông qua các cảm biến nhiệt
+ Phát hiện tốc độ quay của quạt
+ Phát hiện, điều chỉnh tốc độ hoạt động của quạt trong phạm vi 50% đến 100%

3. Boards
3.1. Phân bố board trên khung:
a. Phấn bố khung board của NE40E-4

6

Mặt trước của NE04E-4

7

Phấn bố khung board của NE40E-4

b. Phân bố board trên khung board của NE40E-8

Mặt trước của NE04E-8

8

Phân bố board trên khung board của NE40E-8

3.2. Board
SRU
(Route
Processing
Unit) :

9

LED OR BUTTON
OFL button
RUN

Green

ALM

Red

ACT

Green

CF ACT

Red

Li...
GIỚI THIỆU VỀ NE40E
1. Tổng quan về thiết bị NE04E:
- NE40E (NetEngine40E) đưc phát trin trên s nn tng đnh tuyến linh hot
của Huawei và các tính năng công sut ln, hiu sut cao và tính sn sàng cao.
- NE40E hoàn toàn đáp ng các yêu cu v tương thích đin t. Toàn b h thng
được thiết kế i dng mô-đun. Khung đưc làm bng thép tm đ lp sóng đin
t ca các board.
- NE40E bao gm các NE40E-8, NE40E-4 và NE40E-3..
- Hiện tại Viễn thông Dak Lak – Dak Nong sử dụng NE40E-8 cho các AGG và NE04E-
4 cho các UPE.
2. Cấu trúc thiết bị:
a. NE40E-8:
- Kích thước: 442 mm x 669 mm x 886.2 mm
1
cấu hình Mane - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấu hình Mane - Người đăng: Dinh Cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
cấu hình Mane 9 10 865