Ktl-icon-tai-lieu

Cấu hình Router Zyxel

Được đăng lên bởi knightpro287
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ROUTER ZYXEL – P320 W
1. Cầu hình tài khoản internet
Bước 1: Mở trình duyệt Web truy cập trang http://192.168.1.1
Bước 2: Nếu không nhập password mà ấn login luôn thì sẽ đưa vào giao diện status
của Modem

+ Để thoát cửa sổ Status bắt buộc phải nhấp sign out (phía trên bên phải)
Bước 3: Muốn cấu hình hoặc vào được trang cấu hình của modem thì buộc phải nhập
Pass 1234 trong trang login của Modem, sẽ đưa đến thông tin
Bước 4: Chọn Ignore bỏ qua sẽ vào trang chính Option của modem
Bước 5:

Để vào trang Main thì chọn Go to Advance Setup

Bước 6:

Mở hết các menu của có thông tin đầy đủ các mục để cấu hình

Bước 7:

Muốn cấu hình internet thì vào NETWORK -> WAN.

A.Tài Khoản quay PPPoe

Bước 8:

Điền đầy đủ thông tin về giao thức kết nối, user, pass.

Nhập vào các thông số kết nối.
- Encapsulation: PPP over Ethernet
- User Name: Tên truy cập mạng
- Password: Mật khẩu truy cập mạng
- Connection, chọn Nailed-Up Connection
Sau đó Apply.
B. Fix IP Tĩnh

-

Encapsulation: PPP over Ethernet

-

Services: Standard

Mục wan IP Address Assignment

•

Chọn: User Fixed IP Address

-

IP Address: gõ IP Tĩnh

-

IP Subnet Mask: gõ subnet mask

-

Gateway IP Adress: gõ địa chỉ gateway

Sau đó Apply.
2. Cấu Hình wireless
Muốn cấu hình wireless Ta vào Mục
Network / Wireless Lan

-

Enable Wireless LAN: Để bật chức năng phát wireless

-

Name ( SSID): Tên wireless

-

Channel Selection: Tần số ( 1 – 13 MHz)

-

Security Mode: ( Bảo Mật cho wireless) bao gồm 5 mức bảo mật để bạn tùy
chọn

-

Pre-shared Key: gõ mã bảo mật

* Thẻ MAC Filter: Quản lý theo địa chỉ MAC của card mạng

-

Active: Kích hoạt chức năng quản lý theo địa chỉ MAC

-

Filter Acction: Allow Cho phép đi qua, Deny từ chối

MAC Adress: gõ địa chỉ MAC
3. LAN

-

IP Address: địa chỉ IP của route đó cũng là địa chỉ Gateway cấp cho Client

Địa chỉ này ta có thể thay đổi theo ý muốn
4. DHCP Server

* General
Là chức năng cung cấp địa chỉ IP động cho các máy client

-

Enable DHCP Server: chức năng bật hoặc tắt DHCP

-

IP Pool Starting Address: Địa chỉ bắt đầu

-

Pool Size: cấp bao nhiêu địa chỉ IP

-

Lease Time: thời gian thay đổi

-

First DNS Server: địa chỉ DNS máy chủ ( DNS Netnam: 202.151.160.12)

-

Second DNS Server: địa chỉ DNS 2

* Thẻ Static DHCP

( DNS 2 Netnam: 202.151.160.17)

Chức năng gán IP theo địa chỉ MAC của card mạng
* Thẻ Client List

Bảng danh sách IP các máy Client đang kết nối
5. NAT

-

Enable Network Address Translation ( Tắt mở chức năng NAT)

•

Thẻ Port...
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ROUTER ZYXEL – P320 W
1. Cầu hình tài khoản internet
Bước 1: Mở trình duyệt Web truy cập trang http://192.168.1.1
Bước 2: Nếu không nhập password mà ấn login luôn thì sẽ đưa vào giao diện status
của Modem
+ Để thoát cửa sổ Status bắt buộc phải nhấp sign out (phía trên bên phải)
Bước 3: Muốn cấu hình hoặc vào được trang cấu hình của modem thì buộc phải nhập
Pass 1234 trong trang login của Modem, sẽ đưa đến thông tin
Bước 4: Chọn Ignore bỏ qua sẽ vào trang chính Option của modem
Bước 5: Để vào trang Main thì chọn Go to Advance Setup
Bước 6: Mở hết các menu của có thông tin đầy đủ các mục để cấu hình
Bước 7: Muốn cấu hình internet thì vào NETWORK -> WAN.
A.Tài Khoản quay PPPoe
Cấu hình Router Zyxel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu hình Router Zyxel - Người đăng: knightpro287
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Cấu hình Router Zyxel 9 10 715